Ако ИТН спечели изборите, може да доведе до хаос и до пореден абортиран парламент

Огнян Минчев

Огнян Минчев

Огнян Минчев

Ако се класира на първото място на изборите от 11 юли, или дори ако бъде на второ място - след изпадналия в политическа изолация ГЕРБ, партията ИТН не просто може да направи правителство - тя ще трябва да поеме тази отговорност. Кабинетът може да бъде реализиран в различен формат. Като започнем от правителство на малцинството, подкрепено от другите протестни партии - или в по-широк план от всяка парламентарна група, която пожелае да даде подкрепа. И като стигнем до подробно конструирана коалиция, която има ясно и детайлизирано коалиционно споразумение за управление на страната.

И в двата случая обаче ИТН трябва да излезе с политическа платформа за управление

Досега на нас ни е известно против какво е ИТН - статуквото, ГЕРБ и т.н. Известно ни е също, че ИТН е за мажоритарна система в два тура и партийна субсидия от 1 лев. Дотук. Мълчанието оттук нататък не е злато. То е дефект, принос към по-нататъшно дестабилизиране на държавата. Може би ИТН са получили съвет да продължават да мълчат, за да увеличат избирателната си подкрепа за 11 юли. Възможно е дори този съвет да е правилен. Резултатът обаче може да бъде висока избирателна подкрепа за партията и нисък потенциал за сътрудничество, споразумение и коалиране. Което е твърде вероятно да доведе до неразбория, хаос и пореден абортиран парламент. Оттук нататък нещата стават твърде опасни. Най-малкото защото оттук нататък вече никой не би могъл да поеме достатъчна степен на контрол върху политическия процес. Ще достигнем до класическата ситуация, в която властта се търкаля по улицата. Някой може да си мечтае точно за това. Но последствията за обществото ще бъдат пагубни.