Бизнесът готви обща позиция за минималната работна заплата

Според АОБР минималната работна заплата следва да се определя при отчитане на обективни икономически показатели

В Министерство на труда и социалната политика започнаха срещите между служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев и организациите от страна на работодателите и синдикатите за договаряне на условията за формиране на минималната работна заплата.

По време на нея работодатели и синдикати представиха своите позиции за механизъм за определянето на минималната работна заплата.

Работодателските организации, членуващи в АОБР (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) имат обща съгласувана позиция.

В позицията се застъпва предложението за ратификация на Конвенция 131 на Международната организация на труда. Според АОБР минималната работна заплата следва да се определя при отчитане на обективни икономически показатели.

Това означа и да се отмени с акт на Министерски съвет на добавките за прослужено време, каквито няма в нито една страна от ЕС, като се запазят брутните възнаграждения на работниците и служителите, за постигане на съпоставимост на величините на МРЗ и СРЗ, доколкото статистиката отчита Брутната СРЗ, а МС определя размер на Основна МРЗ.

Според работодателските организации размерът на минималната работна заплата следва да има граници: долна граница да е линията на бедност за страната, а като горна граница да се вземе съотношението между минималната и средната работна заплата в България, което да не е по-високо от средното за ЕС съотношение.

В позицията на работодателските организации също се застъпва идеята, че на равнище бранш и предприятие могат да се договарят и по-високи размери на МРЗ, като споразуменията обвързват подписалите ги страни, респективно техни членове.