Благоевград на прага на нови избори: ОИК решава остава ли Румен Томов кмет на града

Новият градоначалник не е заличен като търговец по смисъла на закона, срокът е изтекъл на 4 декември

Румен Томов

Румен Томов

Скандално разкритие може да коства кметския пост на новоизбрания градоначалник Румен Томов, пише m.struma.com. Проверка установи, че кметът Томов работи в абсолютно нарушение на закона, тъй като не е заличил фирмата си в Търговския регистър и все още  е търговец по смисъла на закона.

Днес екскметът Атанас Камбитов сезира Общинскта избирателна комисия за закононарушението с искане за извършване на проверка  и постановяване на решение, с което да бъдат прекратени предсрочно правомощията на кмета Румен Томов.

Камбитов направил справка и установил, че Томов е сключил сделка за продажба на търговското си предприятие и е прехвърлил същото в полза на сина си на 27 .11  2019 и това обстоятелство не санира извършено нарушение ,тъй като "ЕТ Румен Томов - Алма -М" не е заличен от търговския регистър и към момента продължава да е вписан като търговец по смисъла на ТЗ.

Правоприемникът на г-н Томов е регистриран като отделен търговец, с нов ЕИК, а кметът на община Благоевград не е поискал от търговския регистър заличаването му като търговец в законоустановения срок до 4 .12. 2019 .,пише в жалбата си до ОИК Атанас Камбитов. Това е категорично закононарушение, което води сериозни последици за Томов. 
Ще прекратили ОИК ,чийто председател свиква спешно заседание правомощията на Томов. Какво ще бъде поведението на 13-те политически сили, които го подкрепиха в избора и ще поискат ли прекратяване на правомощията му, това е въпросът 

Припомняме, че месеци наред екскметът Камбитов без вина бе разтъкаван от съветници и БСП по повод на техническа грешка в ТР. Месеци наред искаха прекратяване на правомощията му, та дори и след категорично прокурорско становище, че Камбитов е спазил изискванията на закона при встъпване в длъжност, искайки да бъде заличен незабавно от регистъра“ Нещо, което сегашният кмет не е направил.

Потърсен за коментар екскметът Камбитов заяви: Да, има категорично закононарушение, по време на моето управление с казус, които няма нищо общо с този политически лица и партии, поискаха предсрочното ми прекратяване, независимо, че по никакъв начин не бях в нарушение.

Сега както е казано с техните камъни по техните глави, защото те въведоха този начин на работа в областния център. Или  видя се, че който копае гроб другиму ... , знаете продължението. Съгласно ЗМСМА 30 дневният срок за заличаване тече от деня на обявяване на изборния резултат и решението на ОИК.

Интересна ми е позицията на политическите партии ,представени в Благоевград по това закононарушение, което поставя кметът Томов в ситуация да бъде с предсрочно прекратени правомощия, каза Камбитов. 

За случая ще бъде сезирана и прокуратурата.