Четвъртък, 22 септември 2022

Андреа Бочели,  оперен певец

Димитър Костов, бивш подуправител на БНБ

Андрей Кожухаров, журналист

Малина Едрева, общински съветник в СОС

Никола Павлов Колев, зам.-председател на КРС

Радослав Петров (Радо Шишарката), певец

Стефка Михайлова, член на Сметната палата