Теменужка Петкова: "Дънди Прешъс" се отказва от търсене на злато в "Свети Никола" заради общественото недоволство

Теменужка Петкова

Теменужка Петкова

"Дънди Прешъс Муталс" - Челопеч ЕАД заяви, че се отказва от подписване на договор за търсене и проучване в площ "Свети Никола". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от БСП Георги Гьоков във връзка с проекта на дъщерното дружество на международната минна компания "Дънди Прешъс Металс" за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола". 

Министърът увери, че разрешението е предоставено след провеждане на нормативно-определените съгласувателни процедури по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за подземните богатства с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната за защитени със закон територии, обекти и културни ценности, както и по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.

"При проведените съгласувателни процедури не са постъпили становища от изброените компетентни органи, въз основа на които да бъде мотивирано отказано предоставянето на заявеното разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площ "Свети Никола", каза още министърът.

Тя коментира, че нито едно от нормативно-определените основания за отказ не е налице. "С оглед нарастващото обществено недоволство, както и вие споменахте с писмо от 17 юни 2020 г. на основание чл. 156, ал. 1 от Аминистративно-процесуалния кодекс титулярат "Дънди Прешъс Муталс" - Челопеч ЕАД заяви, че се отказва от подписване на договор за търсене и проучване, респективно даде съгласие за оттегляне на разрешение номер 524 от 13 декември 2019 г.", каза още Петкова.

"Към настоящия момент потенциалният концесионер е оттеглил своето предложение. Въпросното разрешение е оттеглено. Към настоящия момент всички тези въпроси, които вие поставихте, на практика не стоят", допълни още министърът.