Държавата взе още 500 млн. лв. заем от пазара

Валери Белчев

Валери Белчев

Министерството на финансите пусна успешно нова емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа на стойност 500 млн. лева. Аукционът бе вчера, а днес ведомството обяви резултатите. От началото на годината досега държавата взе от пазара общо 3.3 млрд. лв. заем, към които сега се добавят и тези. В Закона за държавния бюджет за тази година е заложен таван от 4.5 млрд. лв. нов дълг.

На проведения аукцион вчера са били подадени поръчки за общо 808.75 млн. лв., а постигната среднопретеглена годишна доходност е 0.49%. Точно преди седмица отново имаше аукцион, като постигната доходност там бе 0.8%. Това е лихвата, която правителството дължи на инвеститорите, когато настъпи падежът на книжата. За сравнение, при пускането на 10-годишни облигации в края на октомври цената бе 0.53%.

Поскъпването на заемите се дължи на решението да не се излиза на международните пазари. Това означава, че вътрешният пазар е залят от държавни ценни книги и очаквано инвестиращите в тях очакват по-висока доходност, пише "Капитал". Очаквано и този път най-голям интерес към книжата са проявили банките, които са се сдобили с 64.6% от облигациите. Пенсионните фондове са взели 23.7% от тях, застрахователите - 7.3%. Останалите са в договорни фондове и инвестиционни посредници.

Изданието припомня, че това е 11-ият аукцион от началото на тази година. Първите четири бяха през февруари и март тази година, когато Министерството на финансите успя да набере 1 млрд. лв. на сравнително ниски (често дори отрицателни) лихви, но с разрастването на инфлацията и задълбочаването на енергийната криза набирането на средства започна да се оскъпява. От септември насам правителството набра допълнително още 2.8 млрд. лв., но на по-висока цена.

До края на годината се очакват още аукциони предвид тавана от 4.5 млрд. лв., заложен в бюджета и достигнатата до момента сума от 3.8 млрд. лв.