Депутатите приеха промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги на второ четене

Така ще се гарантира, че всички клиенти от ЕС ще имат същия достъп до оферти, цени и условия на продажби както гражданите на държавата членка, в която е установен търговецът

Парламентът прие промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги на второ четене. Те са внесени от Министерски съвет. С измененията се осигурява прилагането на европейския регламент, който цели преодоляване на търговски практики, необосновано дискриминиращи на географски принцип клиентите и потребителите в рамките на европейския пазар.

Така ще се гарантира, че всички клиенти от Европейския съюз ще имат същия достъп до оферти, цени и условия на продажби както гражданите на държавата членка, в която е установен търговецът. Съгласно текстовете Единно звено за контакт и Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите ще оказват практическо съдействие и помощ на получателите на услуги във връзка с общата информация по прилагането на европейския регламент.