Естественото развитие на София е в северна посока, но тя се развива в южна

Причината за това е, че на север липсва инфраструктурата, твърди Георги Шопов

Георги Шопов

Георги Шопов

Честите промени и тромавата административна машина сериозно затрудняват строителния бранш. Стига се и до това на практика законодателството да не работи. Затова строителни компании, обединени в Националната асоциация на строителните предприемачи, искат "рестарт на системата" и възприемането на прост, но достатъчно надежден механизъм за работа, познат в други страни.

Предизборно строителство

Според членовете на асоциацията има опити да се въвеждат рестрикции в строителния процес със спекулативна цел в рамките на предизборната кампания и след това.

"Недопустимо е участниците в сектор, който създава работни места и внася приходи в местния бюджет, да бъдат заклеймявани като обществен враг. Нашата дейност е пряко свързана с подобряване на жизнения стандарт на хората чрез изграждането на достъпни и качествени жилища. А всеки път, когато властта говори за гражданите, сякаш забравя, че ние и нашите служители също сме граждани", коментира Георги Шопов, председател на организацията.

Той напомни позицията й, че гражданите би трябвало да протестират, преди даден общ устройствен план да влезе в сила, ако не са съгласни на даден терен да се строи, а не да правят това при започване на строителни дейности. Допълни, че на никого не му е приятно в съседство да се строи и да се вдига шум и прах, но в крайна сметка това е начинът да се създават нови сгради. Посочи, че вероятно на жителите на "Враждебна" не им е приятно, че летището е наблизо, но част от обществения договор е да има летище на София. Същото било и с живеещите по трасета на трамваите, но трамваи са нужни.

84 законови поправки по-късно

В допълнение той посочи, че водещият закон, по който работи строителният бранш - Закона за устройство на територията (ЗУТ), е променян вече 84 пъти и той не работи. Затова с колегите си предлагат да се премине към опростен механизъм на работа, който действа ефективно в Германия. Там от инвеститорите в сгради се изискват четири основни документа и на базата на тях се издава разрешително - като те гарантират, че местната власт е проверила дали искането отговаря на устройствения план и другите норми, а контролът по време на строителството е засилен. В България е обратното - изискват се около 50 документа, не се спазват сроковете за издаване на разрешителни и контролът по време на строителството е занижен, описа ситуацията Шопов.

Посочи и че промените, които се правят в законите, трябва да са за дълги периоди, за да има устойчивост. В момента при започване на промени инвестиционният процес е на практика блокиран, защото спира издаването на разрешителни - такава е практиката при промяна в плана за управление на дадена територия.

За първите шест месеца на годината строителните предприемачи са внесли в бюджета на Столична община приблизително 7.8 млн. лева от такси за разрешения за строеж на сгради. Издадените визи за изграждане на жилища са с общо 788 214 кв.м разгъната застроена площ, показват данни на НСИ. Предвид сериозния принос към бюджета на София и ролята на строително-инвестиционния сектор за икономиката на града, членовете на асоциацията очакват и ще изискват обективно и законосъобразно административно обслужване, посочва организацията.

Затова сред изискванията на бранша към държавата е въвеждането на електронно строително разрешително, каквото вече е въведено и работи успешно в Сърбия и Македония. Такова предложение е внесено в Министерството на регионалното развитие и в Столична община.

Направи ми улица

Естественото развитие на София е в северна посока, но вместо това тя се развива в южна. Причината за това е, че на север липсва инфраструктурата, посочват членове на асоциацията. Не отскоро те са принудени за своя сметка да изграждат редица инфраструктурни обекти - от трафопостове и водопроводни отклонения, през градинки до цели улици, за да осигурят на клиентите си нормална среда около сградите.

Сега разказват, че вече има и 5% данък дарение върху построени и дарени обекти, като улици например. В допълнение на това, че се изисква и банкова гаранция, с която да се покрият евентуални бъдещи ремонти за срок до 5 г. от построяването на улицата.

"Британски" българи купуват по 2-3 жилища

Въпреки проблемите на инвеститорите в жилищни сгради и повишените през последните години цени след спада им резултат на кризата от 2008 г. пазарът на имоти се радва на нестихващ интерес от купувачи.

В момента пазарът в София е движен не само от хора, които купуват имот, в който да живеят, но от такива от малки населени места, които купуват жилища с цел инвестиция, и от такива, които виждат несигурност за спестяванията си заради Брекзит. Това показват наблюденията на Десислава Петрова, управител на "Бесохоумс". Посочи, че в момента се сключват дистанционно сделки с българи, работещи във Великобритания, които нямат намерение да се връщат в България и дори пращат свои близки на оглед, като купуват по 2-3 малки жилища, в които влагат спестяванията си.

Петрова обясни, че с днешна дата клиентите много добре знаят какво искат като качества на жилището, квартал, цена и условия за финансиране. Преди сделки се сключваха след 7-8 огледа от клиенти, а сега това става след 3-4, разказа тя. Вече е обичайно към издаден Акт 14 на дадена сграда да са продадени 70% от апартаментите. Посочи и че при около една четвърт от сделките се ползва и банково финансиране, а клиентите основно търсят да купят от строители с история.

https://www.dnevnik.bg