Фирми фалират, хора на могат да си плащат сметките, а печалбата на АЕЦ "Козлодуй" скача до 200%

Поскъпналата на свободния пазар електроенергия осигури близо 200 процента увеличение на печалбата на АЕЦ "Козлодуй" за деветмесечието на 2021 г., сочи финансовият отчет на ядрената централа, публикуван от Агенцията за публичните предприятия, пише Медиапул.бг.

Дружеството приключва периода със 718 млн. лв. нетна печалба, докато година по-рано тя е била 245 млн. лв. Ръстът е 193.1 на сто спрямо деветмесечието на 2020 г. Това се дължи на повишените значително приходи от продажбата на ток на борсата.

Въпреки определената по-висока квота на ядрената централа за регулирания пазар, където цената ѝ е фиксирана малко над 55 лв./МВтч, тя е продала за бита 18 на сто от своята енергията, а останалото количество е отишло на борсата. От отчета на дружеството става ясно, че 92 процента от договорите на борсата са в сегмента "ден напред", а двустранните договори едва за 8 процента от ядрения ток.

Оперативните приходи на централата за деветмесечието са 1.577 млрд. лв. и с 650 млн.лв. над отчетените за същия период на 2020 г. и с 26% повече спрямо планираните. Приходите от електроенергия са със 71.2% над миналогодишните, а приходите от борсата са с 804 млн. лв. или 83 процента повече.

От отчета става ясно, че централата е платила през годината на компанията си майка "Българския енергиен холдинг" 608 млн. лв. дивидент. 138 млн. лв. от сумата са дивидент за миналата година, а останалите 470 млн. лв. са извънредни отчисления – през февруари 220 млн. лв. за сметка на фонд "Други резерви" и през август 250 млн. лв. за сметка на неразпределена печалба от минали години и на фонд "Други резерви".

С тези дивиденти правителството покри компенсациите за бизнеса от 110 лв./МВтч през октомври и ноември заради скъпия ток.

В държавния и общински бюджет АЕЦ "Козлодуй" е внесла 530 млн. лв. през деветмесечието. 220 млн. лв. от тях са отишли във фондовете за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, за радиоактивни отпадъци и за сигурността на електроенергийната система. , от които във фондове. В здравни и осигурителни фондове са постъпили 41 млн. лв. и 269 млн. лв. - за данъци, мита и държавни такси.

През деветте месеца са били извозени две пратки с отработило ядрено гориво за съхранение в Русия.