Германия връща на България незаконно придобити археологически ценности

Германия ще върне на България незаконно придобити археологически ценности. Находките ще бъдат предадени на министъра на културата Боил Банов, който е на работно посещение в Берлин.

Ценните предмети са били задържани при опит да бъдат продадени на пазара на антики, след съвместни действия на българските и германските служби. Сред находките има монети, различни сечива, както и части от съдове.

Докато е в немската столица министър Банов ще проведе срещи с представители на различни институции, за да се обсъдят възможностите за разширяване на двустранния обмен във всички области на изкуството и културата.