Главният архитект спря процедурата за вътрешния ремонт на Столичната библиотека

Необходими са съществени промени в условията на поръчката

Главният архитект на София Здравко Здравков на 6 август прекрати обществената поръчка за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в центъра на София, на площад "Славейков", в които се помещава и Столичната библиотека. Решението е от 6 август и е следствие на сигнал, подаден до кмета на Столична община от общинския съветник от БСП Альоша Даков, съобщава "Дневник". Преди две седмици той настоя процедурата да бъде спряна заради използвани данни с изтекъл преди 8 години срок на давност. Според Закона за енергийната ефективност данните, изготвени след обследване на сградата, могат да се ползват до 3 години.

"В документите по процедурата беше приложен Техническият паспорт на Столичната библиотека, издаден през 2008 г. Към него, като неразделна част, е приложен и Енергийният паспорт, издаден на 27 октомври 2008 г. Съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност, собствениците на сгради за обществено обслужване са длъжни да изпълнят предписаните мерки в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването. Видно от приложените документи този 3-годишен срок е изтекъл през октомври 2011 година. От това следва, че е необходимо да се извърши ново, актуално енергийно обследване на обект "Столична библиотека". И съгласно предписаните в него мерки за енергийна ефективност да бъдат заложени в обществената поръчка", пише общинският съветник.

Главният архитект се е съобразил с довода на общинския съветник и прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. В мотивите си той изтъква, че са необходими съществени промени в условията на поръчката, които биха променили и кръга на заинтересованите лица.