Хасковски съд отказа екстрадиция на бивш турски полковник от спецслужбите

снимка: БНР

снимка: БНР

Окръжният съд в Хасково отказа екстрадиция в Република Турция на бившия полковник от спецслужбите на югоизточната ни съседка Мустафа Гьокташ. Това гласи решение номер по ЧНД № 526 /2022 г. на хасковските магистрати. Екстрадицията на бившият полковник и настоящ адвокат Гьокташ беше поискана от съдебните власти на Република Турция, припомня БНР. Мотивите за нея са наказателно преследване за престъпления, квалифицирани като „запланувано убийство“ и „членуване в организация, образувана за извършване на престъпление“, извършени на 18.12.2002 година.

Съдът прие, че представените в хода на производството гаранции от Република Турция не гарантират по достатъчно категоричен начин спазването на основни права, свързани с осигуряването на справедлив съдебен процес и изпълнение на наказание, ако такова бъде наложено, които са предвидени в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, приета от Съвета на Европа, в която членува и турската държава. Така съдът констатира, че са налице основанията за отказ, предвидени в чл. 7, т. 4 и т. 5 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Като взе предвид доказателствата по делото и се позова на актове на Европейския парламент, в които се обсъждат проблеми с върховенството на правото и независимостта на съдебната власт в съседната на България държава. Наред с гореизложеното, относно престъплението „членство в организация, образувана за извършване на престъпление“ съдът прие, че е погасено по давност съгласно българския Наказателен кодекс.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – гр. Пловдив в 7 – дневен срок. Според държавното обвинение Гьокташ трябва да бъде екстрадиран в Турция. Прокуратурата най-вероятно ще протестира решението на хасковския съд пред магистратите в Пловдив.