ББР ще ускори изпълнението на проекти за енергийна ефективност на сгради

Банката ще предостави оборотно финансиране за строителите, които ще обновяват сгради с възложител държавни и общински институции