АПИ дава на БСП пълен достъп до документацията си

Червените депутати ще могат да прегледат исканите документи, в периода между 30 май и 27 юни


АПИ заявяват, че предоставят пълен достъп до исканите документи от народните представители на БСП. От там уточняват, че искането на 11 депутати от Парламентарната група на „БСП за България“ в 44-то Народно събрание е по Закона за достъп до обществена информация. Това стана ясно от отговор на Агенцията до Фокус във връзка с исканията на БСП за независима европейска лаборатория на магистрали и пътища у нас и предоставянето на информация за критериите и детайлите около строително-монтажните дейности на пътищата в България.

"То е за участъци от автомагистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“, път I-1 и път II-18, част от които са изграждани през 80-те години на 20 век. В законоустановения срок на народните представители се предоставя изисканото огромно количество техническа документация, свързана с проектно решение в части „геология“, „геодезия“, „пътна“ и „технологичен ремонт“, по което са изпълнявани различните видове строително-монтажни работи, включително обяснителните записки, всички количествени сметки, детайли, пътна конструкция, допълнителни ведомости и приложения; рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; сертификатите за вложените материали; протоколите от проведените изпитвания на материалите по време на изпълнение на строително-монтажни работи; протоколите и актовете при приемане на извършените строително-монтажни работи и т. н.", уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От АПИ допълват още, че въз основа на чл. 27, ал 1, т.2 и т. 3 от ЗДОИ народните представители ще могат да прегледат исканите документи, в периода между 30 май и 27 юни. "От БСП не са отговори на АПИ кои пътни експерти и коя независима лицензирана лаборатория ще ангажират за извършване на инспекциите на пътните участъци", се посочва още в отговора на Агенцията.