Архитекти искат отмяна на Закона за териториалното устройство от "съветски тип"

Според тях проблемът може да бъде наречен "бюрокрация"

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява за два нови закона вместо досегашния Закон за устройство на територията от "съветски тип".

На пресконференция председателят на Камарата арх. Борислав Игнатов изтъкна, че този закон е морално остарял и трябва да се мисли за промяна в неговата философия, така че проектантите и инвеститорите да не ходят от гише на гише, а както е в Македония - всичко да става по електронен път посредством електронна система за издаване на разрешителни за строеж.

В Македония през 2014 г. за седем месеца и срещу 200 хил. евро е създадена такава система, благодарение на която се премахва в пъти инвестиционната тежест. Така в Македония се отчитало страхотно облекчаване на работата и бум на инвестициите и строителството в цяла Македония.

Игнатов обясни, че в момента Законът за устройство на територията се опитва да опише всичко, което е разрешено, а останалото е забранено. "Това е грешен подход", констатира Игнатов. По думите му правилният подход е той да бъде със забранителен характер - тоест да опише всичко това, което е вредно за обществото.

ЗУТ е претърпял 76 промени за 16 години и на практика е изчерпан, категоричен е Игнатов. По думите му разрешението за строеж се е превърнало в рубикон, който разделя проектирането от строителството, а контролът вместо да е в частта на строителството, се насочвал към инвестиционният проект.

Така се стига до парадокса без знанието на проектанта да се правят промени в инвестиционните проекти, които застрашават човешкия живот. Български патент бил и независимият надзор над инвестиционния проект.

Според арх. Мартин Христов, заместник-председател на УС на Камарата на архитектите в България е недопустимо изпъждането на архитекта от процеса на строителството.

Мартин Христов коментира още, че за да получат разрешение за строеж от инвеститорите у нас се изискват над 170 документа, докато в Германия се попълват 19 бланки.

Председателят на Камарата арх. Борислав Игнатов камарата заяви, че КАБ ще настоява за изработване на два нови закона, регулиращи проблемите в бранша, тъй като ЗУТ вече е изчерпан. Така те предлагат да се раздели устройственото от инвестиционното планиране в два закона, които да са кратки и ясни. Камарата вече е проучила чуждият опит в тази насока, който показва, че в центъра на вниманието е инвеститорът, а не администрацията. На практика сега проектантите са отстранени от процеса на строителство и приемане на сградата.

Според арх. Емил Жечев генезисът на този проблем е наречен бюрокрация и идва от обстоятелството, свързано с лавинообразно увеличаване на общинските администрации. Така щатът на общинските служители е нараснал осем пъти като по този начин се превръщали "политически хранилки".