Бойко Борисов: 180 държави одобриха България за член на Съвета по правата на човека

За първи път страната издига кандидатурата си за този орган

Бойко Борисов

Бойко Борисов

"Днес в Ню Йорк България бе избрана за член на Съвета по правата на човека за 2019-2021! 180 страни-членки на ООН ни подкрепиха. Това е признание за последователната ни политика за защита на човешките права и изграждането на глобално толерантно общество". Това обяви във Фейсбука си премиерът Бойко Борисов.

За първи път страната ни издига кандидатурата си за този орган. Избирането на страната ни за член на СПЧ е признание за активната й политика в сферата на правата на човека на национално и световно ниво. България е поела ангажимент да подпомага независимостта на структурите на ООН по правата на човека, както и да работи за защитата на правата на детето, равенството на жените и мъжете, правата на хората с увреждания, създаването на толерантни общества и др., отчитайки ангажиментите по изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030.