Кабинетът на проф. Цанков спасява България от оранжево-червената чума и руско робство

На днешната дата преди 99 години проф. Александър Цанков и Военната Лига спасяват царство България от оранжево-червената чума, съветизация и руско робство!

През нощта на 8 срещу  9 юни 1923 г.  в България е извършен държавен преврат. Армейски части под ръководството на Военния съюз успяват да отстранят правителството на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) начело с Александър Стамболийски. В подготовката на преврата участва и Народния сговор, а впоследствие той получава подкрепата на повечето опозиционни сили, като се изключи втората по големина парламентарна партия – Българската комунистическа партия (БКП).

Превратът е проведен съгласно предварителните планове – действията в София започват в 3 часа сутринта на 9 юни, а половин час по-късно, след телеграфно потвърждение, започват да действат организациите в гарнизоните в провинцията. За операцията в София отговарят Велизар Лазаров и Дамян Велчев – те, както и много други запасни офицери, връщат униформите си и поемат командването на военни части. Лазаров е обявен за началник на Софийския гарнизон и ръководи обезоръжаването на полицията и Оранжевата гвардия в столицата.

В резултат на преврата е свалено правителството на Александър Стамболийски и е образувано ново – начело с Александър Цанков и включващо представители на всички опозиционни партии, с изключение на комунистите. Министрите се събират в 10 часа предишната вечер в дома на Иван Русев. В четири и половина през нощта Лазаров и Велчев им докладват за успеха на преврата. Цар Борис III, след като изчаква потвърждение от гарнизоните в страната и реакцията на чуждите посолства, утвърждава с указ новото правителство по обяд на 9 юни.

В родната история това е едно от най-митологизираните събития. Години наред комунистическата пропаганда представяше преврата като фашистки и против интересите на българския народ. На Стамболийски пък бе изграден фалшивият образ на реформатор. В самото управление на Стамболийски са и причините довели до преврата, като средство за защита на националните интереси. Ето каква оценка дава за земеделеца академик Григор Велев в разговор с Румен Леонидов:

„Стамболийски е инициатор на съсловната идея за управление на страната, по-късно е силно повлиян и от идеологията на Мусолини. По негова инициатива се създава Комитет за селска диктатура и Оранжева гвардия, с помощта на която се установява авторитарен режим. Той категорично застава на позициите на Мусолини, че обществото не се дели на класи, а на съсловия. Че обществените отношения ще се основават на съсловна хармония и мир."