КЕВР проверява ЕРП-тата и жалби за качеството на услугите

Със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов експерти на енергийния регулатор започват проверка на готовността на трите електроразпределителни дружества за предстоящия зимен сезон.

Проверката е на основание правомощията на КЕВР съгласно Закона за енергетиката и е част от утвърдения график за извършване на планови проверки през 2019 г. във връзка с изпълнението на лицензионните задължения на енергийните дружества в сектор „Електроенергетика“.

От дружествата е изискано в срок до 25.10 т.г. да предоставят в регулатора пълна информация за постъпилите при тях жалби за качеството на доставяната електроенергия за периода 1 януари 2018 г - 30 септември 2019 г. Данните трябва да включват анализ на предприетите от дружествата мерки по тези жалби, както и постигнатите резултати.

Експертите на КЕВР ще проверяват и до каква степен дружествата - лицензианти са изпълнили дадените им от регулатора задължителни указания по жалбите, свързани с качеството на електрическата енергия.