Комисията по енергетика на НС прие ветото на президента

Комисията по енергетика в Народното събрание подкрепи ветото на президента Румен Радев на промени в Закона за енергетиката. Това стана по време на днешното заседание на комисията. С 12 "за", 8 "въздържали се" и един "против" комисията се съгласи с ветото на президента. Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев от групата на ГЕРБ-СДС каза, че не може да има разпоредби от закона, които да се отклоняват от общоевропейската уредба. Затова депутатите от енергийната комисия приеха проблемният параграф 24 да отпадне и параграф 25 да стане 24. По този начин промените в Закона за енергетиката ще се гласуват отново в пленарната зала и законът ще може да влезе в сила без оспорения от президента параграф. Президентът Румен Радев подписа указ, с който връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г., предаде БНР

Депутатите решиха до синхронизирането на търговските платформи на "Българска независима енергийна борса" ЕАД до 31 декември 2023 г. към 15-минутен период на доставка финансовият сетълмент, изготвян от Електроенергийния системен оператор, да се извършва на времеви интервал от един час. Вносител на промените беше Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. В мотивите на президента за налагане на ветото се посочва, че с параграф 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се стига до отклонение от общоевропейската уредба, като се препятстват нейните социално-икономически ползи в България. С промените в Закона за енергетиката се предвижда до края на 2023 г. финансовият сетълмент, изготвян от Електроенергийния системен оператор, да се извършва на времеви интервал от един час. Радев посочва, че европейското изискване е този времеви интервал да е 15 минути.

Държавният глава смята, че ако периодът на сетълмент не е максимално близо до часа на доставка, резултатът ще е по-неточно прогнозиране от страна на търговските участници и отчитане на повече небаланси. Вследствие на това операторът ще реализира по-високи разходи за регулиращи мощности. Увеличението на разходите за регулиране на оператора ще доведе и до по-висока цена на балансиращата енергия, се посочва в мотивите на президента за наложи вето.