Красимир Ципов: Некоректно е да говорим за дублиране на функции в Закона за МВР, става дума за взаимодействие

Красимир Ципов

Красимир Ципов

Да говорим за дублиране на функции в Закона за МВР е абсолютно некоректно. Става дума за взаимодействие. Това каза зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов по време на дебата по президентското вето върху Закона за МВР, предаде "Фокус". Той посочи, че именно поради тези причини ГЕРБ няма да подкрепи ветото на президента. "Налице е абсолютно неразбиране на един от основните принципи, заложени в нашето законодателство - принципа на взаимодействие между държавните органи", подчерта още Ципов.

"Днес разглеждаме поредното вето, което налага президентът, в случая по Закона за МВР. Всъщност нека да обясним, че основната цел на този законопроект е да възстанови една основна структура в МВР, каквато е "Жандармерията", като я обедини със Специализирания отряд за борба с тероризма, който като отделна структура на МВР съществува от първия Закона за МВР. Какво цели този законопроект. В Управленската програма на правителството са записани два основни приоритета - опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, в частността конвенционална престъпност и противодействие на терористичните заплахи", каза още Ципов.

Според него ръководството на МВР е преценило, че променената среда дава ясен знак, че трябва да има взаимодействие между тези звена и поради тази причина е необходимо те да се обединят.

"В никакъв случай не става дума за механично смесване на функциите на двете основни структури в МВР. Нека да обърна внимание, че към настоящия момент Специализирания отряд за борба с тероризма е структура на пряко подчинение на главния секретар и се използва с решение на министъра. Да припомним през последните години колко пъти се и използвал той. Всъщност това е една тромава процедура, която не дава възможност когато има необходимост, при кризисна ситуация, с необходимост на залавяне на особено опасни престъпници, при заложническа криза, да се използва Специализирания отряд за борба с тероризма. Сега всъщност ще има възможност много по-бързо да действа, когато възникне кризисна ситуация. Непонятно за мен е в мотивите на президента посочването, че не става ясно за какво става дума при регламентирането на групите, които и в момента съществуват, а именно така наречените тежки групи, които да участват в задържането на особено опасни престъпници и да реагират при кризи. Такива и в момента има в големите областни дирекции, такива в момента има и в няколко от главните дирекции. Идеята на тази промяна е съвсем ясно да се регламентират в закона", посочи още Красимир Ципов.

"Нека се спра малко по-подробно на изложените мотиви във ветото на президента във връзка с дублирането на функции. И в мотивите и в изказването на преждеговорищите се отрече принципа на взаимодействие. Това е основен принцип, който е заложен в действащото българско законодателство. Към настоящия момент имаме някоко звена, които се занимават с охрана на лица", каза още Ципов. Според него президентът не прави разграничение между охрана на лица и вида лична охрана, посочена в Закона за НСО.

"Когато някои от охраняваните лица по Закона за НСО участва в обществено мероприятие, кой осигурява опазването на обществения ред. Простият отговор е МВР. Само че това по никакъв начин не е предвидено в Закона за МВР, уважаеми народни представители. Всъщност основната цел, която преследвахме при изготвянето на този законопроект е да запишем основната функция охрана на лица, но забележете тя е охрана на служители от органите на държавната власт при конкретна застрашеност. И към настоящия момент може да се осъществи такава охрана, но за целта е необходимо да се получи сигнал, да се образува прокурорска преписка, ако има данни за извършено престъпление досъдебно наказателно произвоство и с постановление на прокурора да се назначи охрана на съответното лице", каза още Ципов. Според него е необходим един облекчен ред и тази комисия, която се предвижда в законопроекта да вземе бързо решение за назначаването на една такава охрана.