Квартални полицаи ще се грижат за болни и възрастни, няма да броят наркомани и алкохолици

Това е залегнало в проект на инструкция на МВР за териториалното обслужване на гражданите

Бойко Рашков

Бойко Рашков

Повече квартални полицаи, разтоварени от излишна бумащина и дублиране на събиране на данни. Това е смисълът на проект на инструкция на МВР за териториалното обслужване на гражданите. Ако бъде приет след обществено обсъждане, той ще влезе в сила от юни.

Районните инспектори ще продължат да правят списъци и контрол за психично болни, настанявани за лечение, чужденците, домашните насилници, самотните възрастни, необитаемите домове, криминалния контингент и много други.

Като задължения на кварталните полицаи отпадат поддържането на данни за алкохолици, наркомани и дилъри в районите си, както и местата за изкупуване на цветни метали, обектите на “Български пощи”, за хазарт и куриерски фирми.

С новата инструкция се създават екипи от квартални полицаи със старши, който ще носи отговорност за работата. Това ще е служителят с по-висока длъжност или повече стаж.
Униформените, които са най-близо до хората, ще бъдат разтоварени и от писането всяка седмица на отчети и писмено планиране на своята дейност.
Според промените, разписани от вътрешния министър Бойко Рашков, планирането на ниво изпълнителски и младши изпълнителски състав е изгубило смисъл в последните години.