Министър Петкова: Планът за възстановяване и устойчивост е от ключово значение за България

Тя открои като важен и процесът на цифровизацията

Теменужка Петкова

Теменужка Петкова

Целта на плана е да способства социално-икономическото възстановяване на държавата. Той трябва да гарантира растеж в дългосрочен аспект. Ще тръгнем и в посока преход към нисковъглеродна икономика.

Така енергийният министър Теменужка Петкова обясни ползите от плана за възстановяване и устойчивост пред Канал 3. Той ще бъде финансиран с предвидените за България 12 млрд. лева до 2026 година. В стълба "Зелена България ще бъдат ползвани над 4 милиарда лева. 500 милиона лева са за Електроенергийния системен оператор. Те са за модернизация на дейността на ЕСО и за електроенергийната система на страната.

Този проект ще бъде изпълнен до 2026 и включва девет подпроекта. Сред тях е изграждане на нова система за киберсигурност на енергийната система, посочи енергийният министър. 

По отношение на Маришкия басеин Теменужка Петкова каза, че ще получим финансиране от фонда за възстановяване. Подписано е и  споразумение със Световната банка за анализ на още осем района, но не се предвижда финансиране на мощности, които ползват въглища.

"Енергийната ефективност е първа крачка за декарбонизация на икономиката. Това е един от способите за преодоляване на енергийната бедност. Това ,което правителството прави е насочено изцяло на това всички български граждани да могат да се възползват, а разходването на ресурса ще подлежи на контрол от ЕК." 

Петкова открои като важен процес и цифровизацията. През годините инвестициите не са били достатъчни. Предвижда се изграждането на оптична мрежа, за да може всеки един човек да се възползва от цифровизацията.