Мартин Димитров: Нужен е категоричен ангажимент на властта за запазване на сегашния курс лев – евро

Липсата на предварителна информация защо се внасят тези текстове е извор на спекулации и безпокойство

Мартин Димитров

Мартин Димитров

Ако има хора, които да очакват промяна на курса „лев-евро“, биха имали стимул да взимат кредитите си в лева

Валутният борд е една от най-добрите реформи в България, които не трябва да се пипат, казва пред Faktor.bg икономистът

Интервю на Васил Стефанов 

- Г-н Димитров, какви ще са последствията от промените във Валутния закон за БНБ и промяната на курса на лева спрямо еврото, които внесе Менда Стоянова? 

- Властта твърди, че прави промяна в закона като част от перспективата за влизане на България в ERM II или т.нар. „чакалня“ за еврозоната, където една страна трябва да престои поне две години Страната ни има интерес да възприеме еврото, за да няма възможности за игри с валутния курс. В момента обаче курсът на еврото спрямо лева работи добре, тъй като износът нараства и т.е. левът не е надценен спрямо еврото. Страни като Литва, Латвия и Естония, които възприеха еврото, а преди това бяха във валутен борд, бяха в подобна ситуация, както и България. Тази реформа при тях беше успешна. Нашият стратегически интерес е курсът на лева спрямо еврото да не се променя и да остане такъв какъвто е. За жалост, за промените не беше направена никаква разяснителна кампания предварително, което не е нормално и е нелогично. Това създава притеснения сред хората, защото по такъв ключов въпрос трябва да има обяснения и дебати поне няколко месеца. 

- Как ще се отрази това на спестяванията на хората в банките и на тези, които са теглили кредити? 

- Ако има хора, които да очакват промяна на курса „лев-евро“, биха имали стимул да взимат кредитите си в лева. Съответно онези, които са се притеснили от тази евентуална промяна на курса, е логично да си държат спестяванията в евро или в долари, за да не ги засегне такъв риск. Аз силно се надявам разумът да надделее. Валутният борд е една от най-добрите реформи в България, които не трябва да се пипат.  

- Бившият социален министър Ивайло Калфин предупреди, че с промените за ERМ II на практика пада валутният борд. Съществува ли подобна възможност?

- Когато България, живот и здраве, приеме еврото, тогава вече ще бъде отменен валутният борд. В момента с предложението, което е внесено, се създават възможности за промени. Не се пипа нещо, което работи добре. Бордът ни пази от прекомерна инфлация и опасни игри с валутния курс!

- Защо обаче БНБ и ЕЦБ изразиха съгласие с предложението за промяна курса на еврото?  

- От БНБ и ЕЦБ твърдят, че това уж е стандартна процедура. Аз обаче имам доверие на Българската народна банка, че няма намерение да променя курса на лева спрямо еврото. Липсва ясен ангажимент от правителството и парламента.  Самият факт, че не обясниха предварително защо внасят тези текстове е  извор на спекулации и безпокойство.   Нужен е ясен ангажимент с конкретен  документ от правителството, че нямат  намерение да променят курса лев/евро в преговорите за влизане в еврозоната.