Христо Генчев: Улицата може да бъде толкова опасна, колкото и диктаторът

Хора, излъчващи негативизъм нямат право да бъдат очите на нацията, предупреждава видният архитект , градостроител, преподавател, изследовател и публицист Интервю на Стойко Стоянов - Архитект Генчев, предизвестена ли беше тази криза в българското общество, къде са корените й? - Години наред общественият интерес беше подтиснат в името на индивидуалността, на отделната личност, в името на нейната инициативност. Преди 20 г. един министър председател даже беше казал: „ Ако си беден, то ти си сам виновен”. Но не  всички имат делова инициативност, начален капитал, връзки. Има хора, които са просто добри, изпълнителни, съвестни, възпитани, които в битката с лакти не могат да се наложат. Трябва ли тези добродетели да загинат, за да отстъпят място на пробивността? Трябва ли добрите, самаряните да бъдат осъдени на бедност, на незначителност, без възможности за действие и изява? Трябва ли те

Христо Генчев: Улицата може да бъде толкова опасна, колкото и диктаторът

 Хора, излъчващи негативизъм нямат право да бъдат очите на нацията, предупреждава видният архитект , градостроител, преподавател, изследовател и публицист