Проф. Атанас Попов: Фалшификат като днешното ВМРО могат да създадат само проклети комунисти и агенти на ДС

Мит е, че ВМРО е дясна организация – пълна е с левичари и бивши социалисти

Тъжно и срамно е, че онези, които са съвсем чужди на македонската идея, продължават да  развяват знамето, което е напоено с кръвта на  дедите и бащите ни, казва пред Faktor.bg внукът на войводата Атанас Попов

В продължение на 25 години Атанас Попов преподава в Югозападния университет „Неофит Рилски“, където е ръководител на катедра, заместник-декан, заместник-ректор. 15 години е гост-професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2008 г. е избран за академик в Българската академия на науките и изкуствата. Председател е на Научния съвет по педагогика и член на Комисията по обществени науки към ВАК в Министерски съвет. Автор е на изследването „Истината за фалшификатите на историческата ВМРО”.

Интервю на Даниел Стоянов

- Проф. Попов, вие сте сте потомък на войвода от историческото ВМРО, разкажете за родовата памет?

- Потомък съм на един от най-известните възрожденски родове от Източна Македония , в който просветните и революционните традиции се предават от поколение на поколение.
Прадядо ми Георги Иванов Зимбилев е изтъкнат просветен деец и участник в църковно-националните борби. Израства като един от най-известните  възрожденски учители и революционери в Неврокопско, Драмско, Мелнишко и Зъхненско. Тук той поставя началото на новобългарското образование .Започва открита национална духовна борба  за подмяна на гръцкия с родния български език, както в училищата , така също и в църквите от  този край на България. Признат е за "просветен деец от първа величина". Създава школа със  своите ученици  - Петър Сарафов, Спас Прокопов, Атанас Поппетров, Никола Падарев и други, които след това израстват като негови последователи в просветното и революционно дело в Източна Македония. Известни са неговите близки, приятелски връзки със Сава Филаретов, Стефан Веркович и П.Р. Славейков . След дългогодишината му будителска учителска дейност се отдава на научни изследвания, в които продължава да разкрива дълбоките български корени в душевността на населението от Източна Македония. Съвсем основателно неговите изследователи го определят като първият просветител, а заедно с това и народен будител в  Източна Македония. 
Братът на Георги Иванов Зимбилев, прадядо ми Атанас Зимбилев е   един от  първите създатели на ВМОРО в Неврокопския край. Неговата революционна дейност се откроява като особено активна  в подготовката и навечерието на Илинденското въстание. Залавян е от турските власти и подлаган на нечовешки мъчения, които обаче не сломяват, а каляват революционния му дух, който след това предава на неговия син свещ.  Стоян Атанасов Зимбилев.
И така, от брат на брат и от баща на син се предават революционните и просветни традиции в моя род. Прадядо ми свещ. Стоян Атанасов Зимбилев, бащата на дядо ми Атанас Попов,  е не само известен църковен деец, но и революционер , ръководител на дясното крило на ВМОРО в родното ми село Либяхово. Изпращан е на десетгодишно заточение в Диарбекир, но след една година е амнистиран. Отдава се  изцяло , съвсем открито в революционната дейност на ВМОРО. В навечерието на Илинденското въстание  е един от най-активните участници при неговата подготовка  в родното ни  село. След потушаването му свещ. Стоян Зимбилев е пребит и оставен полумъртъв .За тази жестокост към него се поменава в Мемоара на българското правителство до представителите на Великите сили и на балканските държави в София.

Свещ. Стоян Зимбилев е един от най-близките съратници на Борис Сарафов, личен приятел и на Драмския войвода Михаил Даев. Най-близък помощник в революционната му дейност е  синът му Атанас Попов , който след жестокото  убийство на баща му  по време на молитва от комуниста Иван Коемджиев става Неврокопски пунктов войвода, който е известен със своята всеотдайна родолюбива дейност. 

- Но 45 години ни караха да забравим това минало, а хората насилваха да се пишат македонци?

- Не никога ! Не мога и не искам да забравя миналото, защото то още кърви.

- Вие сте един от първите, които настръхнаха срещу  Красимир Каракачанов и го нарекохте фалшификатор на историческата ВМРО. Къде се разминава новият войвода с историческата истина?

- Каракачанов е един от агентите на Държавна сигурност, заедно с Димитър Гоцев и Евгени Еков, син на партийния функционер от Плевен Пенко Еков,  на които е поставена  "специалната " задача да з а б л у д я т  българския народ , и най-вече оцелелите дейци и потомците на ВМРО, че са пресъздали историческата ВМРО. Те се страхуваха от възмездие, което очакваха за стотиците разстреляни дейци на ВМРО и някои  от техните потомци. Тяхната дейност в това отношение се ръководеше от члена на Политбюро Пенчо Кубадински, зам.- завеждащият отдел " Деловодство" на ЦК на БКП Иван Александров, полковник Иван Караиванов и майор Христо Тенев от Държавна сигурност. Тук често  извършваше  своята "контролна " дейност и един от участниците в убийствата на дейци на историческата ВМРО полк. Костадин Кюлюмов,  първи зам. началник управление на шести отдел на Държавна сигурност.

- Но как в годините на демокрация фалшификатът, както вие го наричате, се прероди в славната историческа организация  ВМРО?

- През 1990 г. тази свита от служители и агенти на Държавна сигурност възстановяват антибългарската  к а з и о н н а  организация Съюз на македонските културно-просветни дружества в България, създадена от активни борци през 1950. С този коварен ход се целеше  обсебване на имотите на  историческата ВМРО и бежанците от Вардарска и Егейска Македония, които се водеха към този съюз.
След това се извършва следващата метаморфоза  - свързването на казионната организация с името на историческата ВМРО.
Какво коварство и безумие, което може да се извърши само от български комунисти... По този начин се замисля да се избегне възмездието, което очакваха те, заради жестокото преследване, убийствата без съд и присъда, масовите изселвания и изпращането в затвори, лагери и черни роти на известни дейци на македонското революционно движение, на техните потомци най-вече от Пиринския край през годините на комунизма.

- Колко са превъплъщенията, създадени върху скелета на тази казионна организация, които се контролират от Красимир Каракачанов ?

- Първата нова рожба, която създаде Държавна сигурност от казионния Съюз на македонските културно-просветни дружества през 1990 г. беше ВМРО - Съюз на македонските дружества. Основно с нея се целеше да се дезинформира и заблуждава българската общественост, че е пресъздадена историческата ВМРО.
Следващото превъплъщение на  комунистическия Съюз на културно-просветните дружества  е Сдружение ВМРО, което след това е пререгистрирано в "частна полза". 

- Кога Каракачанов създава партия ВМРО - Българско национално движение?

- Първият опит за регистрация на най-опасното превъплъщение на комунистическия Съюз на културно-просветните дружества като политическа партия е на 16 март 1999 г. Тогава с 15 фалшифицирани подписа Каракачанов бърза да създаде фалшификата на историческата  ВМРО, за да участва активно вече в политическия живот на страната. През май 2000 г., без да е приключило следствието за фалшифицирането на подписите и изпуснатия срок  за запазване име на партията, Софийския  градски съд  регистрира прибързано партията с фалшивото четирибуквие ВМРО, което не е абревиатура, защото няма наименование.

-  Каракачанов ли е председател на всички от изредените превъплъщения на казионния Съюз на македонските културно-просветни дружества ?

- Да, той агент Иван, оглавява освен тези фалшификати на историческата ВМРО и създадената през 2003 г. Фондация  ВМРО, регистрирана в частна полза, към която се прехвърлят недвижимите имоти  на македонските братства  и на историческата ВМРО  като собственост на фондацията.

- Има ли в България друг политически лидер , който да оглавява толкова много структури, по които протичат много интереси?

- Не, няма. Агент Иван е единствен, защото той е обгрижван специално от Държавна сигурност. Някои казват, че Красимир Каракачанов е внедрен като „агент-провокатор”. Този вид сътрудничество с Държавна сигурност се определя като най-висша степен на привързаност към нея. Такива агенти цъфнаха много през първите години на прехода, които по митингите крещяха : „Смърт на БКП” или „ Комунистите в Сибир”, а в същото време стояха неотлъчно до Държавна сигурност.

- Но Каракачанов казва, че не е бил доносник, а е давал експертни оценки по македонския въпрос?

- Отговор на този въпрос дава Петър Христозов, професионален разузнавач под прикритие. "Пълни глупости- казва Христозов. - Знаете ли колко силно бе руското и българското контраразузнаване  по отношение на Македония? Този процес се управляваше от генерали, та те ще опрат до услугите на 20- годишния Каракачанов".

- Това означава ли, че все още не знаем всичко за агент Иван, както е обявен от Комисията по досиетата?

- Да. Има обаче и нещо друго, което засега остава неизяснено по отношение агентурната дейност на агент Иван. Зам.- председателят на комисията „Андреев” Eвгений Димитров по телевизия ВВТ каза преди години: „ Само обявиха Каракачанов, но за него има още”. Какво ли още има за агент Иван? Ще разберем ли и ние? Всичко е толкова ясно, че не е необходимо да се иска пълно разсекретяване на досието на Красимир Каракачанов. Най-сигурно е, че неговото внедряване от Държавна сигурност на "Пиротска" 5 е със специално поръчение да се заблуди българската общественост, че се пресъздава историческата ВМРО . Това е много отговорна задача, която не може да се повери на всеки, дори и той да е агент от Шесто управление. Неслучайно тя е била поставена на Каракачанов.

- Защо все още мълчат онези служители от Държавна сигурност, които са били  посветени в задачите, поставени на агент Иван? Възможно ли е офицерите му да се страхуват от него, защото ги надрасна?

- Някои от тях проговориха. Бившият разузнавач от Държавна сигурност Цвятко Цветков  признава: ”Аз се познавах с Красимир Каракачанов, с когото  не съм работил, но сме били заедно на събранията на ВМРО, когато организацията все още се изграждаше”. Ето с кои се е срещал „случайно” агент Иван.
Интересно обаче, защо мълчи Новак Георгиев Новев, който вербува и ръководи Красимир Каракачанов като агент? Защо Новака не ни разкаже за някои от  "заслугите" на агент Иван.  Нека каже! Нали „експерт” Иван не е доносничил за никого, а му е поднасял само кафе. Откровено е признанието на офицера от Държавна сигурност Цвятко Цветков, който казва, че паралелно със създаването на фалшификата на ВМРО у нас се създава и другият фалшификат, но в Македония. Разбира се, както стана ясно, Цвятко Цветков не е бил водещ офицер  на агент Иван, защото неговото „уше”са били други. Но какво са търсили и двамата с Каракачанов на „събиранията на ВМРО”. Какво ги е сближавало ? 
Отговор на този въпрос дава самият разузнавач от Държавна сигурност, който разкрива за някои неизвестната истина, че паралелно със създаването на фалшификата на ВМРО у нас, се създава и ВМРО-ДПНЕ в Македония от зловещата тайна полиция УДБ. ”Защитавах тезата, че ние трябва да оглавим организацията там, Ванче Михайлов беше още жив, всъщност аз водех преписката на Ванче Михайлов, занимавах се с проблемите на македонската емиграция в чужбина” – разказва тогава убедително офицерът от Държавна сигурност”. 

- Възможно ли е Каракачанов да е използван и за някои по-специални задачи, с политическа насоченост?

- Все още агент Иван не дава отговор на въпросите, които са свързани с неговите пътувания до Белгия и разговорите с ултранационалисти от партията на Блаамс блок. Някога Едвин Сугарев загатна, но сега още се припомнят връзките на някои „войводи” със структурите на ВИС, СИК и АРДИР.
През 1993 година Каракачанов, може би с правомощията му като агент Иван, се среща в Белград с Воислав Шешел. През зимата на 1999 година , заедно с дясната му ръка Николай Кънчев, са на богата трапеза в ресторант „Крим” с Арбен Джафери, който за първи път взривява Балканите с претенциите, които има за подялба и обединение на територии. Именно той поиска присъединяването към Албания на населените с албанци западни покрайнини на Македония и Косово.
Тепърва ще трябва да се изясняват „патриотичните” прояви на „експерта”от Държавна сигурност Красимир Каракачанов, който заедно с професор Захари Захариев от БСП посещава и Ирак, за да подкрепи преизбирането на Саадам Хюсеин за президентския му мандат през 2004 година. Все още Каракачанов не е опровергал това твърдение. Сигурно като „експерт” е бил включен и в Обществения съвет на Федерацията за приятелство с народите на ОНД в Русия.
Е, може би наистина агент Иван  не е правел доноси за някои от потомците на македонските войводи, както ни уверява, защото е имал много по-важни задачи за решаване. Някои твърдят, че е имал поръчение от Държавна сигурност да представя ВМРО за дясна организацията, но да прокужда „десните”и настанява „левите” в нея. Сигурно затова Луко Захариев, бивш главен редактор на в.”Македония” казва: ”Желая да разсея едно заблуждение, което битува отдавна в политическите и журналистическите среди. А то е, че ВМРО е дясна организация. Нищо подобно. Много от структурите на формацията са левичарски, състоящи се от бивши комунисти. Има дружества, които преди това са били изцяло поделения на българската комунистическа партия”.

- Как си обяснявате многото политически премятания, които Красимир Каракачанов направи в годините на прехода, а сега отново се бори за власт и доверие на хората?

 - Известно е, че ортаклъкът започна  със  СДС, след това тръгна с Георгьовден. Направи  опит да се прегърне  с Бонев и Бакърджиев, но не му провървя. Целуна се с Ковачки и тръгнаха за малко заедно с него.  Сгащи  се със Софиянски и Мозер, които го спасиха и нахълта заедно с тях  в Народното събрание. Последните години направи политически брак с Бареков, но бързо се разведоха. Сега се събра със Сидеров и Симеонов и за срам пред очите на цял един народ се нарекоха "Обединени патриоти".
Каква гавра с името и славата на историческата ВМРО, с нейната идеология, която могат да извършат само  проклети  комунисти, служители и агенти на Държавна сигурност!  
И тъжно, и срамно е, че онези, които са съвсем чужди на македонската идея, продължават да  развяват знамето, което е напоено с кръвта на  дедите и бащите  на сегашните потомци на македонските войводи. Един от  поруганите потомци на македонски войвода съм и аз, но не мога да се примиря с този фалшификат.

atanas_popov1.jpg

Четата на Атанас Попов. Войводата - седнал, петия от ляво на дясно