До дни "расата на белите хора" до нас ще има ново име на своята държава

Да благодарим на Господа, че имаме за съсед такъв древен народ?

Александър Йорданов

Александър Йорданов

Александър Йорданов

До ден-два, братята македонци ще сменят името на държавата си. Пак ще са на югозапад от нас, но ще станат Северна Македония. Съществуват те откакто свят светува. Да благодарим на Господа, че имаме за съсед такъв древен народ?
Впрочем, до 2003 г. си мислех, че знам почти всичко за македонците. Но тогава се появи една книга, която ми подейства като озарение Свише. Това бе книгата на д-р Ристо Ивановски „ГЕРМАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ – ЕДНО ИСТО”.
Какво научих от нея? 
Научих, че 

„германците и македонците са с общо потекло 

от Приам – троянският цар.” Самата Троя е основана от „бригите”, които са се преселили в Мала Азия от Македония.
Траките също са македонско племе.Техният език е македонски. Историята на омировите троянци е написана на „славянски език”. Що се отнася до руснаците, те са „получили словото едва през 860 година от македонския царски двор.”
Родителите на готския крал Фридрих Велики са били македонци и той е от македонска националност. Французите „го имат същото потекло, както и македонците”. Едни от тях са заминали на Запад, а други са останали тук и са се нарекли македонци, според името на народа, който ги е приел.
Д-р Ристовски дава и доказателства, че франките и македонците са говорили един и същ език. Карл или Карло на македонски означава Цар или Царило. Лудвиг е „луд” и „вик”, а това е равнозначно на викинг, венет, славянин. Пан е гръци бог на гората, но е и "господин" на полски, чешки и словашки. Изводът е „логичен” – немският и френският са славянски езици. Гръцкият език се появява много по-късно – едва през 1830 г.

Името „Европа” е македонско

Срам е за европейците, че са забравили своя македонски произход . И д-р Ристо Ивановски пише: 
„Засрамете се европейци. Унищожаваната от вас Македония въпреки всичко е готова да ви помогне да се върнете към расата на белите хора – македонците.”
Та утре или в петък "расата на белите хора" до нас ще има ново име на своята държава. Древно име – Северна Македония, а не такова никакво, географски и исторически неориентирано, като имената на Франция или Германия.