Русия е слаба, в упадък и се приближава към разпада си

На европейските съседи на Москва трябва да се гарантира достатъчно сигурност, за да могат да се защитят от най-дестабилизиращите сценарии

Януш Бугайски

Януш Бугайски

Руската федерация е съставена от 85 "субекта", 22 от които са републики, където живеят неруски народи 

Януш Бугайски, The Hill  

Продължаващите атаки на Русия срещу Украйна и нейните действия за подкопаване на западните страни сочат, че Вашингтон и Брюксел не са успели да обуздаят имперските амбиции на Москва.

Взаимодействието, критиката и ограничените санкции само усилват битуващите в Кремъл представи за това, че Западът е слаб и напълно предсказуем. За да бъде сдържан руският неоимпериализъм е нужна нова стратегия, която 

да способства упадъка на Русия

 и да позволи да се преодолеят международните последствия от нейния разпад.

Русия е по-слаба отколкото изглежда, а Западът е по-силен отколкото го представят. По време на режима на Владимир Путин, който скоро ще навлезе в третото десетилетие от своето управление, Русия извърши преход от формираща се демокрация към неустойчив авторитаризъм.

Макар че Москва не съумя да модернизира икономиката си, за да излезе на нивото на глобалната конкурентноспособност, Кремъл преуспя в такава сфера като дезинформацията, представяйки с нейна помощ Русия като засилваща се държава, която в нищо не отстъпва на САЩ.

В действителност Русия се намира в състояние на упадък, а своята вътрешна немощ маскира с външни настъпателни действия. Руската икономика е в застой. Па данни на Световната банка за 2017 година, по размер на брутния вътрешен продукт тя се нарежда на 62 място в света.

Даже отбранителният и бюджет се съкращава и едва достига до 10% от американския. Заради ниските цени на енергоресурсите, деградацията на инфраструктурата, всепроникващата корупция и западните санкции, държавните доходи намаляват, нивото на живот пада, конфликтите в обществото се засилват, а регионалното напрежение нараства.

Само икономическите показатели не са достатъчни да съдим колко близо до разпада се намира Русия, но засилването на социалния, етнически и регионален натиск сочи, че 

страната се приближава до раздробяването и на части

Русия не съумя да се превърне в държава, притежаваща силна етническа или гражданска самоидентификация. Заради царското и съветското наследство тя си остава имперска структура.

Тромавата Руска федерация се състои от 85 "субекта", 22 от които са републики, в които живеят неруски народи. Те се намират в Северен Кавказ и в Поволжието. Освен това, там има многобройни региони с ясно обозначена идентичност, които все повече се "отстраняват" от Москва.

Вместо да провежда курс на децентрализация, каквото е желанието на регионите, Кремъл отслабва тяхната автономия. Свидетелства за това са новият Закон за езика, предназначен да наложи "русификацията" им и плановете за сливането и ликвидацията на редица региони.

Натискът в цялата страна се засилва. Засилва се и недоволството от назначаваните от Кремъл губернатори, както и от това, че Москва си присвоява регионалните природни ресурси. Всъщност, такива региони като Сахалин и Магаданска област в Далечния Изток, които притежават значителни запаси от полезни изкопаеми, напълно могат да се превърнат в успешни държави, ако Москва престане да ги експлоатира.

Новите държави ще спечелят от създаването на тесни икономически и политически контакти със съседите си, без да зависят от Москва, чийто федерален бюджет рязко се съкращава. Овехтяването на инфраструктурата води към това, че жителите на Сибир и руския Далечен Изток ще бъдат още повече отделени от центъра, а това ще повлече след себе си засилване на исканията за отделяне и суверенитет.

Като се вземат предвид руските недъзи един напорист подход на Запада ще се окаже много по-ефективен, отколкото защитната реакция. Вашингтон е длъжен да се върне към тези ключови принципи, които съпровождаха разпада на Съветския съюз. Затова той е длъжен да подкрепя демократизацията, плурализма и самоопределението на многото различни руски региони и етнически групи.

Докато Москва се стреми да разцепи Запада, Евросоюза и НАТО, поддържайки за тази цел националистическите и сепаратистките партии в Европа, Вашингтон трябва да съдейства на регионалното и етническото самоопределение вътре в Руската федерация. Това ще даде мощен сигнал, че Западът е напълно способен да реагира адекватно на подривните действия на Москва.

Доводите в полза на разпада трябва да бъдат обосновани логически. За да оцелее, на Русия и е нужна федерална демокрация и силна икономика. Но доколкото на хоризонта не се вижда демократизация, а икономическите условия се влошават, федералната структура ще става все по-неуправляема.

За да се управляват процесите на разпад и за да се намали вероятността от конфликти, прескачащи държавните граници, Западът трябва да установи връзки с разнообразните руски региони и 

да подкрепи мирния им преход към държавност

НАТО трябва да се подготви за непредвидени обстоятелства и нестандартни ситуации, предвиждайки тези опасности и благоприятни възможности, които могат да възникнат във връзка с раздробяването на Русия на части.

На европейските съседи на Москва трябва да се гарантира достатъчно сигурност, за да могат да се защитят от най-дестабилизиращите сценарии, и в същото време да се подготвят за взаимодействие с новите образувания от отломките на Русия.

Някои региони могат да се присъединят към такива страни като Финландия, Украйна, Китай и Япония, доколкото Москва в миналото със сила е отнела тези територии от тях. Републиките от Северен Кавказ, Поволожието, Сибир и Далечния Изток може да станат напълно самостоятелни държави, създавайки отношения с Китай, Япония, САЩ и Европа.

Невниманието към възможния разпад на Русия може в голяма степен да навреди на интересите на Запада, отколкото подготовката за преодоляването на международните последствия от такъв разпад. За избягването на внезапни геополитически сътресения и възможни военни сблъсъци, Вашингтон е длъжен да контролира и да поощрява мирния разпад, установявайки връзките с новите образувания. 

Неочакваният крах на Съветския съюз трябва да даде урок за това, че трансформации сериозни и дългосрочни последици се случват без зависимост от дезинформационните кампании на Кремъл и от късогледата привързаност на Запада към съхраняването на неустойчивото статукво.

Превод: Faktor.bg