30 години след падането на комунизма научна конференция търси отговор на въпроса: Коя България „загубихме“?

Форумът ще се проведе на 9 и 10 ноември в бургаския хотел "Дас Марина"

Научна конференция, посветена на промените в България след 10 ноември 1989 година, ще бъде проведена на 9 и 10 ноември. Надсловът на форума е „30 години от падането на тоталитарния режим – коя България „загубихме“. А домакин на конференцията е Бургас.

Хотел „Дас Марина“ в морския ни град ще събере изявени изследователи – историци, етнолози, политолози, журналисти и експерти, които ще представят свои експозета по актуални теми, свързани с падането на тоталитарния режим и отговора на въпроса: Коя България "изгубихме". Модератор на конференцията е Антон Тодоров, политолог и експерт към ПП ГЕРБ.

Ето пълната програма на конференцията:  

09.11.2019 г. (събота)

09:30 – 09:45 Регистрация 
09:45 – 10:00 Приветствия и встъпителни речи

Димитър Николов, кмет на Община Бургас, зам.-предс. на ПП ГЕРБ
Петър Николов, зам.-министър на образованието

Модератор:  Антон Тодоров, политолог, експерт към ПП ГЕРБ 

10:00 – 10:20 1.Доклад на доц. Даниел Вачков, историк, директор на Института за исторически изследвания при БАН
„Митът за социалната защита на труда при комунистическия режим“
10:20 – 10:30 Дискусия по доклад 

10:30 – 10:50 2.Доклад на гл. ас. д-р Пламена Стоянова, етнолог
„Политиките към циганите в годините на социализма“
10:50 – 11:00 Дискусия по доклад 

11:00 – 11:20 3.Доклад на Антон Тодоров, политолог, експерт към ПП ГЕРБ
„Как Съветите ограбваха България в периода 1944-1989 гг.“
11:20 – 11:30 Дискусия по доклад 

11:30 – 11:50 4.Доклад на Харалан Александров, политически антрополог
„Травма и избирателна памет за комунизма в България“
11:50 – 12:00 Дискусия по доклад 

12:00 – 12:20 5.Доклад на Георги Боздуганов, изследовател
„Съветската окупация на България - проваленото примирие за излизане от войната“
12:20 – 12:30 Дискусия по доклад

12:30 – 13:30 ОБЯД

13:30 – 13:50 6.Доклад на доц. Михаил Груев, историк, директор на ДА – Архиви
„Проблеми на интерпретацията на българския преход“
13:50 – 14:00 Дискусия по доклад 

14:00 – 14:20 7.Доклад на Светослав Живков, историк, Исторически факултет СУ „Св.Климент Охридски“
„Електорален инженеринг, или как БСП (к) се сдоби с абсолютно мнозинство в изборите през 1990 г.“
14:20 – 14:30 Дискусия по доклад 

14:30 – 14:50 8.Доклад на Георги Коритаров, журналист
„Комунизмът и конституционните му убежища“
14:50 – 15:00 Дискусия по доклад 

15:00 – 15:20 9.Доклад на Борислав Дичев, историк
„България и САЩ в началния период на Студената война“
15:20 – 15:30 Дискусия по доклад 

15:30 – 15:50 10.Доклад на Димитър Стоянов, изследовател, Институт за дясна политика
„Червената армия в България, 1944-1947 гг.“
15:50 – 16:00 Дискусия по доклад 

16:00 – 16:20 11.Доклад на Янко Гочев, историк
„Съветизацията на българската адвокатура след 09.09.1944 г.“
16:20 – 16:30 Дискусия по доклад

16:30 – 16:50 12.Доклад на ген. Съби Събев, военен експерт
„Трудната раздяла със стереотипите на Варшавския договор“
16:50 – 17:00 Дискусия по доклад

10.11.2019 г. (неделя)

Модератор:  Антон Тодоров, политолог, експерт към ПП ГЕРБ

09:30 – 09:50 13.Доклад на Борис Стоянов, историк, Исторически факултет СУ „Св.Климент Охридски“
„Студената война: стара и нова“
09:50 – 10:00 Дискусия по доклад 


10:00 – 10:20 14.Доклад на Борис Михайлов, член на Комисия по досиетата
„Активните мероприятия на комунистическите тайни служби“
10:20 – 10:30 Дискусия по доклад 

10:30 – 10:50 15.Доклад на Владимир Станев, историк, Исторически факултет СУ „Св.Климент Охридски“
„Социалният асансьор и партизаните“
10:50 – 11:00 Дискусия по доклад 

11:00 – 11:20 16.Доклад на Петър Игнатиев, финансов анализатор
„Банковите кризи на прехода“
11:20 – 11:30 Дискусия по доклад 

11:30 – 11:40 17.Доклад на проф. Ромео Попилиев, театровед, доктор на изкуствознанието
„Цензурата в тоталитарна България“
11:40 – 11:50 Дискусия по доклад 

11:50 – 12:10 18.Зоя Андонова, д-р по философия, главен редактор на сп. „България-Македония“
„Масонски комунизъм“
12:10 – 12:20 Дискусия по доклад

12:20 – 12:40 Обобщена дискусия