Най-голямата швейцарска банка отмени лихвите по депозитите

Най-голямата швейцарска банка UBS вече не изплаща лихви по депозити надвишаващи 445 000 EUR. От 1 юни банката официално отменя лихвите по всички видове депозити независимо от размера на спестяванията по дадена сметка. „Въпросната мярка дефакто е символична. Лихвените проценти бяха толкова ниски, че парите от годишната лихва стигаха за едно кафе. Текущата лихва по депозитите на UBS се движеше между 0.01% и 0.5%”, казва професорът от Университета в Люцерн Андреас Дитрих.

От 1 юни на тази година по депозитите за пенсионери въобще няма да има лихва, а за младежките депозити тя ще спадне двойно, до 0.25%.

За момента няма информация други швейцарски банки да последват примера на UBS. Средно те предлагат по депозити за пенсионери лихва от 0.07%, а за младежи – 0.55%. Икономисти прогнозират, че и други финансово-кредитни предприятия могат да прибягнат до аналогични мерки.