Нова наредба за единиците: Ще стане ли килограмът по-лек и сантиметърът - по-къс?

От днес влиза в сила нова наредба за единиците за измерване, разрешени в България. С нея се променя дефиницията за основните мерни единици, включително килограм, метър, Целзий и секунда. Малък цилиндър, изработен от 90% платина и 10% иридий, поставен във вакуумна среда с минимален досег до външните условия. Това е физическият еталон и определение за килограм цели 130 години. "Съхранявайки се по този начин, еталонът не е достатъчно стабилен за точни измервания и освен това се е считало, че губи маса", коментира Снежана Спасова, главен директор на ГД "Национален център по метрология" пред БНТ.

Така се стига до идеята старият цилиндър да бъде заменен с формула. "Новите определения се базират на фундаментални константи и на други природни константи. Целта е единиците от системата SI да бъдат достатъчно стабилни в дългосрочен план", обясни Спасова. Така на 16 ноември 2018 г. се провежда генералната конференция по мерки и теглилки във Версай, която въвежда нови определения за седемте основни мерни единици. От днес те влизат в сила и чрез българската наредба. 

Не очаквайте обаче, че новото определение може по някакъв начин да намали или увеличи теглото на човек или на предмет. Напротив, дефиницията става толкова точна, че отклоненията в нея са миниатюрни. И докато за обикновения човек това няма значение, за космическите изследвания и фармацията е ключово. Ако мислите, че е лесно да се измери и калибрира дадена отсечка, това въобще не е така - необходима е определена температура, определени условия и система от лазери. Сред областите, в които точността на дължината и големината на ъгъла е много важна е ядрената енергетика.