Посланикът ни в ЕС: Скопие ще залага на лобиране, натиск върху България, промяна след изборите

Димитър Цанчев

Димитър Цанчев

"Проблемът помежду ни е ясен. Той се състои в неизпълнението от страна на РСМ на едно подписано и ратифицирано международно споразумение - Договора от 2017 г. за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България. Ако Скопие беше започнало да прилага този договор, нямаше да сме в днешната ситуация. За съжаление обаче, стигнахме до етап, в който доверието е нарушено. Вече не можем да приемаме по презумпция, че Скопие е надежден и лоялен партньор. Никой не може да очаква и да иска от България да даде европейска легитимност на неприлагането на Договора от 2017 г. от страна на Скопие.", заяви пред БГНЕС Димитър Цанчев, постоянен представител на България в ЕС .

"Неуместен и нелеп е менторският тон с който Скопие, от позицията си на кандидат за членство, настойчиво поучава ЕС, към който желае да се присъедини, какви са неговите интереси и ценности", смята дипломатът.

"България няма претенции нито към суверенитета на РСМ, нито пък оспорва суверенното право на гражданите й да се самоопределят така, както намерят за подходящо. Да се твърди обратното не е нищо друго, освен опит злонамерено да се изкриви българската позиция. Скопие продължава да изгражда своята идентичност изключително чрез присвояване и изопачаване на историята на България", коментира Цанчев.

"Противно на общоприетото схващане, историческият спор не е просто академичен. Той има много осезаеми последици в днешно време. Фалшифицираната история, непочиваща на никакви исторически извори и факти, присъства в учебниците. Чрез нея, в омраза към България и българите се възпитават вече трето поколение граждани на РСМ, чиито предци до средата на XX век са се самоопределяли като македонски българи. Именно върху тези исторически фалшификации Скопие изгражда своите малцинствени претенции срещу България. Конфронтационните стереотипи представляват идеологическата основа за дискриминация на гражданите на РСМ с българско самосъзнание. Нарушаването на правата на хората в РСМ, които се самоопределят като българи е сериозен проблем, на който тази страна кандидат следва да обърне особено внимание, защото той поставя под въпрос доколко тя отговаря на Копенхагенските критерии за членство в ЕС", каза още той.

"Както казах, България не оспорва правото на гражданите на РСМ днес да се самоопределят, както пожелаят. Това включва и осигуряването на възможност на гражданите на РСМ с българско самосъзнание да се определят като такива, без страх от репресии и преследване. Свободата на самоопределение се отнася и до всички онези живели в миналото, които приживе са се определяли като българи и са се били посветили на българската кауза във Вардарска Македония. Всички уважавани исторически източници, дипломатическите архиви на Великите сили в Европа, и на САЩ, свидетелстват за преобладаващо българския характер на славянското население в тази част на Македония до края на Втората световна война, когато югославският комунистически режим постановява създаването на нова "македонска" нация и нов "македонски език", и започва да ги налага чрез масови репресии. Ние вярваме, че Скопие има достатъчно основания да извлича националната си гордост от сегашните си постижения, вместо да се опитва да монополизира историята и географията на съседите си и да отправя претенции към тях", категоричен е Цанчев.

"Очаквам Скопие да продължи да залага на лобиране, разчитайки на това други да упражняват натиск върху България, с надеждата за промяна в позицията ни след изборите. Тъй като такава промяна очевидно няма да се случи, Скопие ще трябва постепенно да намери начини да формулира някаква по-рационална позиция за пред обществото и да започне да се ангажира с България. Както показва опитът, този процес може да отнеме години, но също така може да продължи и по-бързо. Всичко зависи от Скопие. България, въпреки всичко, остава отворена за диалог", прогнозира посланик Димитър Цанчев.