Тесногръдите националистически аргументи спряха членството на Македония в ЕС

Тези, които държат властта върху нас с лъжа, са против перспективата за европейско обединение на Балканите

Огнян Минчев

Огнян Минчев

Огнян Минчев*

 Франция сложи бариера пред възможността Република Северна Македония да започне преговори за членство в ЕС. Този отказ бе несправедлив - Македония изпълни поетите ангажименти и отговори на критериите за започване на преговори. Тъжно е, че страната, която бе родина на Робер Шуман и Жан Моне - хората, вдъхновили европейското обединение и работили упорито за неговото осъществяване - днес се ръководи от хора, за които 

тесногръдите националистически аргументи и архаичната лицемерна геополитика

 са водещи в процеса на взимане на решения за бъдещето на Европа. Тесногръдият национализъм и играта на "велики сили" са тези стари недъзи на старата европейска политика, които днес взеха връх в позициите на официален Париж срещу започването на преговори за членство от страна на Скопие и Тирана.
Днес в Европа има две различни визии за бъдещето на ЕС, за развитието на европейското обединение. Едната визия е да търсим заедно гъвкави решения на европейските проблеми в условия на многообразие - многообразие на визии, ценности и интереси. Другата визия е да минем на "различни скорости" като дадем възможност на по-големите и по-богатите да ползват нашия общ пазар, но да запазват за себе си основните привилегии на интеграционния процес. Днес втората визия спря Мкедония. Наша обща задача - наша обща мисия е 

да се преборим за налагането на първата визия, 

на визията за обединена Европа, която да даде - сама на себе си - шанс за успех в един свят на нарастваща конкуренция и противоборство. Нека не си позволяваме отчаяние, гняв и емоционални решения, нека не търсим илюзорни алтернативи на европейското обединение след един ден на неуспех като днешния. Битката за нашето право да бъдем легитимна част от една равноправна Европа продължава.
След неуспех като днешния срещу нас ще изпълзят всички, на които перспективата за европейско обединение на Балканите пречи - пречи им на бизнеса, пречи им на имперското величие, пречи им на възможността 

да държат властта върху нас с лъжа, 

манипулация и корупция. Не можем да си позволим крачка назад. Нито ние, които вече сме част от ЕС, но стоим в неговата периферия, нито вие, които все още очаквате почтен отговор на вашето искане да започнете преговори за членство. Нека останем с нашата твърда увереност, че за всички нас, за Балканите няма друга достойна възможност за свободно развитие, сигурност и перспектива освен обединена Европа. Без нас тя няма да бъде обединена - независимо от опитите да бъде преобразувана в общност с привилегировани и "второкачествени" участници, в съюз на "различни скорости". Дълбоко вярвам, че това, което не се случи днес - поканата за преговори, ще стане реалност през май - ако съумеем да запазим сили, спокойствие и убеденост, че вървим в правилната посока. Да си пожелаем успех! Да отстояваме правото си на успех!

*Таекстът е публикуван на фейсбук страницата на автора.