Украйна с протестна позиция срещу Декларация на българския пралманет

Външно министерство на Украйна излезна със своя позиция, срещу Декларация на българския парламент, приета за защита правата на българската общност. В нея  се посочва, че е недопустимо намесата на чужда държава във вътрешните работи на Украйна, а като манипулативни са определени твърденията на България за въздействието на реформата за териториално деление върху националната идентичност на етническите българи.

Ето и пълния текст на позицията:

Изявление на Министерството на външните работи на Украйна във връзка с приемането от Народното събрание на Република България Декларация за административна и териториална реформа в Украйна. 


Министерството на външните работи на Украйна изразява решителен протест срещу приемането на 20 май 2020 г. от Народното Събрание на Република България Декларация за административна и териториална реформа в Украйна и защита правата и целостта на българската общност.
Въпросът за административно-териториалното утройство на Украйна е от изключителната компетентност на държавните органи на Украйна. Опитите на чужда държава да се намеси във вътрешните работи на Украйна са напълно неприемливи за нас.
Предизвикват учудване и неразбиране манипулативните и неверни твърдения за въздействието на реформата върху националната идентичност на етническите българи в Украйна.
Подчертаваме, че защитата на правата и свободите на представителите на всички национални малцинства в нашата държава, включително и българското, е един от основните приоритети на украинската власт и се изпълнява в строго съответствие с Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства (1995 г.).
Украинската страна многократно е доказала своята откритост и готовност да подпомага развитието на националната идентичност на украинските граждани от етнически български произход. Правата на националните малцинства в Украйна са запазени в националното законодателство и строго се защитават от държавата в съответствие с най-съвременните европейски практики.
Въпросът относно Болградския район ще бъде решен в съответствие с украинското законодателство, като се вземе предвид позицията на местните жители, в това число и на многочислената българска общност.
Вярваме, че всички въпроси могат да бъдат решени чрез конструктивен диалог, който в момента се случва на нивото на външните министри на двете страни.
Призоваваме българските парламентаристи да действат в съответствие с принципите на приятелство и добросъседство, които традиционно съществуват между Украйна и България.