Облекчаване на Covid мерките в някои европейски държави

Словакия постепенно отваря училища и детски градини, въпреки че повечето ученици на възраст 10 и повече години ще продължат засега да се обучават вкъщи.  Децата трябва да представят отрицателен тест за коронавирус на родителите си, който трябва да е направен в седмицата преди да влязат в училищата. По-големите трябва да се изследват лично. 

Детските градини и началните училища отварят от днес и в Нидерландия, Румъния и Дания.

Австрия се подготвя предпазливо да разхлаби някои ограничения, включително да се позволи на магазини, които не са от първостепенно значение, и на училищата, да отворят отново. Вчера обаче страната затегна контрола по границите с всички съседни страни. Австрийските власти препоръчват пътувания, които не са от съществена необходимост, да се избягват по време на пандемията.