Без обяснение: Свeтият Синод анатемоса европрограмите

Църквата забрани на митрополитите да харчат от еврофондовете

Светият Синод забрани на митрополиите, църквите и манастирите да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това решение е взето на заседание, проведено днес, съобщиха от пресцентъра на Светия Синод на Българската православна църква.

По време на него е била разгледана Наредбата за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от европрограмата.

В съобщението, разпространено до медиите, не е посочена причината за несъгласието на Светия Синод църквите да могат да кандидатстват по програмата.

„Работната група на Синода е направила такова становище. Българската православна църква с нейните храмове и манастири е най-големият бенефициент. Комисията е разгледала подробно наредбата, дала е становището си, но то не е било взето предвид. Засега се стопира кандидатстването, докато се осъществи диалогът с Българската православна църква и се вземат становищата й предвид“, уточни пресаташето на Синода Александра Карамихалева.