И. Калфин: Да поискаме компенсации от ЕС заради временното влизане в сила на СЕТА

Това споразумение влиза в сила без да бъде ратифицирано от националните парламенти, то влиза в сила временно, коментира той

Ивайло Калфин

Ивайло Калфин

"България би трябвало да иска компенсации заради временното влизане в сила на СЕТА, споразумението за свободна търговия с Канада", заяви пред БНР бившият външен и социален министър Ивайло Калфин.

"Това споразумение влиза в сила без да бъде ратифицирано от националните парламенти, то влиза в сила временно. Самото споразумение е изгодно действително за страните, които очакват значителен износ към Канада. За страни като България аз не виждам абсолютно никаква полза и по принцип тогава, когато се договарят подобни споразумения от Европейския съюз, тъй като ние като страна-членка нямаме право на собствена външнотърговска политика, би трябвало да се иска някакъв вид компенсация за страни като България, тъй като отварянето на пазарите на практика нас ще ни засегне отрицателно най-вероятно, най-малкото поради това, че се намаляват приходите в европейския бюджет и трябва да се увеличат вноските", коментира Калфин.

Евентуална възможност за противодействие на неблагоприятно отражение на СЕТА върху българската икономика е Народното събрание да блокира споразумението.

"Това обезсмисля влизането му предварително в сила. Това внушава някаква увереност, че националните парламенти ще го одобрят. Подобно споразумение е доста спорно в доста страни", заяви той.