Скандал: Шефът на кабинета на президента отказва да поиска достъп до секретна информация

Иво Христов

Иво Христов

Румен Радев мълчи за нарушението, свързано с Иво Христов, който практически не може да изпълнява задълженията си

Шефът на кабинета на президента Иво Христов не е получавал отказ за класифицирана информация, защото до сега никога не е подавал искане да получи от ДКСИ такъв допуск. Процедура за проверка на неговото име никога не е започвала. Това научи Faktor.bg от свои източници в спец службите. Поради тази причина и от съображения за сигурност, Иво Христов не получава такава информация, а тя се изпраща до главния секретар на президентството.

Христов бе едно от първите назначения на „Дондуков“2, с Указ №45 от 23 януари тази година. На страницата на президента ясно са дефинирани Правилата за работа на президентската администрация. Член 13 е категоричен:

1. Началникът на кабинета планира, организира, ръководи, координира и контролира служителите и дейностите, подпомагащи президента при вземане на решения, формиране на позиции и становища, както и при предприемането на инициативи.

2. Началникът на кабинета организира и ръководи дейностите по подготовка на визитите, срещите и публичните изяви на президента, произнасянето на речи и изпращането на поздравителни и съболезнователни писма.

Несъмнено длъжността на Христов е в задължителната номенклатура на тези, които трябва да имат такъв допуск до документи с поверителен характер, като част от тях са с най-висок гриф „строго секретно“.   В противен случай той не е в състояние да изпълнява задълженията си, които произтичат от неговата позиция на „Дондуков“2, категорични са експерти по национална сигурност.

Днес  започва Консултативният съвет по национална сигурност при държавния глава Румен Радев и той е длъжен да даде отговор на обществото:

1. Има ли началникът на кабинета на президента Иво Христов  допуск  за класифицирана информация?
2. Подавал ли е искане да получи такъв допуск?
3. Ако не е получил такъв допуск, как изпълнява отговорните си задължения, с оглед на националната сигурност?
4. Какви са обективните причини Христов да не е започнал тази процедура? Това свързано ли е с компрометиращи факти, срещи и действия от неговото  или на негови роднини минало?
5. Кой ще понесе отговорност, че това тежко от гледна точка на националната сигурност нарушение е допуснато в администрацията на президента на България?

Ако държавният глава Румен Радев подмине с мълчание важните въпроси, то Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред трябва да разгледа проблема и да изслуша спец службите, казват експерти.