Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”

Хулителят на българския род Леонид Андреев се оказва жалък истерик, който повече е живял с животното в себе си, отколкото с човека