Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”

Хулителят на българския род Леонид Андреев се оказва жалък истерик, който повече е живял с животното в себе си, отколкото с човека

Стряма – кърваво комунистическо клане, а отрязаните глави рипали като на заклани пилета

Днес на най-високо ниво в държавата – президентството почитат червените терористи, а жертвите са забравени