68% от българите не са си купили и една книга за година

Съпоставяйки данни с аналогично изследване от 2010 г., социолозите констатират, че се увеличава процентът на хората, които не са закупили нито една книга през последната една година
Общо 68% от българите и техните семейства не са купували книга през последната една година, показват данните от изследване на "Галъп интернешънъл" по повод 24 май.

Едва 32% твърдят, че те или семействата им са купили поне една книга в последните 12 месеца.

Социолозите обръщат внимание, че в такива отговори хората често не са особено искрени.

87% от интервюираните заявяват, че не са взимали книги от библиотека в последната една година. 13% казват, че са взимали.

Изследването на "Галъп" е посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Съпоставяйки данни с аналогично изследване от 2010 г., социолозите констатират, че се увеличава процентът на хората, които не са закупили нито една книга през последната една година. Те отчитат, че вероятно за това увеличение допринася и засилващата се тенденция към ползване на онлайн литература.

От "Галъп" отбелязват, че затрудненият достъп до книги е другата ключова причина за отчетените резултати. Причината е, че възрастните, които по традиция не използват компютри и предпочитат хартиени издания, вероятно изпитват затруднения с набавянето на книги.

Данните сочат, че делът на четящите закономерно е съставен предимно от млади хора с висше образование, населяващи по-големите градове. Жените, които са закупували книги или са вземали от библиотека, са два пъти повече от мъжете.

Като добра новина социолозите отчитат, че почти половината от хората на възраст между 18 и 35 години са си купували книги през последната година. Една четвърт от най-младите са взимали книга от библиотека. Разбира се, това се дължи до известна степен на необходимост - за нуждите на образованието, например, коментират още "Галъп".