Пенсионери излизат на протест

ой е под наслов да се спре геноцида над българските пенсионери
Пенсионери излизат на протест пред Президентството днес. Той е под наслов „Да спрем геноцида над българските пенсионери”.

Според данни на пенсионерските организации у нас, които организират протеста, над 66% от пенсионерите, които са повече от 2 млн. и 150 хил., живеят под критичния праг на бедност.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст у нас е 82 евро – три пъти по-ниска сума от тази в Албания, Македония и Сърбия и десетократно по-ниска от страните в Европейския съюз.

Критичният праг на бедност у нас е 1900 евро, най-нисък в Европа, докато в Гърция е 4600 евро, в испания 9000 евро, в Австрия 13 000 евро.