В несебърско село строят спирка за 20 бона

Бъдещата придобивка се намира в центъра на селото, като мястото има потенциал за създаване на разпознаваем елемент от урбанизираната среда.

Жителите на Кошарица ще имат нова придобивка в селото – модерна, закрита автобусна спирка и компютърна зала, обединени в една сграда. Вчера бе даден официален старт на изграждане на обекта. Бъдещата придобивка се намира в центъра на селото, като мястото има потенциал за създаване на разпознаваем елемент от урбанизираната среда. Средствата за осъществяването й – над 200 000 лв., са от бюджета на община Несебър.

При извеждането на архитектурния образ на бъдещата придобивка има фиксиране върху думата „кошара“, която е в генезиса на името на селото. Използвани са основни елементи, наложени от кошарата като архитип, за развитие и формообразуване при настоящата сграда с цялата свобода, която съвременната архитектура позволява. В модерната сграда е предвидено да има още банкомат и тоалетни. Очаква се след около 3 месеца автоспирката да отвори врати.

На днешното събитие присъстваха Клара Каравасилева, директор на дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството", Динко Войнов, началник-отдел „Инвеститорски контрол“, Сюрея Исуф, началник-отдел „Управление на обществените поръчки“, общински служители, местни жители. Следващата инвестиция, която ще се направи в Кошарица е разширение на първия мост, който води към селото.