Недоволни юристи учредяват Инициативен комитет за адвокатска реформа

Повод за възникването на ИКАР е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Учредителното събрание на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ ще се проведе на 15-и октомври в събота от 10:00 часа в залата на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска“ №7. На събранието ще бъдат приети програмните документи на комитета и ще бъде избран Изпълнителен съвет.

ИКАР е неформално обединение на адвокати от цялата страна, които си поставят за цел основна реформа на адвокатската професия в България. Сред учредителите на ИКАР са председатели на адвокатски колегии, членове на адвокатски съвети, университетски преподаватели и изявени общественици.

Повод за възникването на ИКАР е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /ЗИД/, който в продължение на почти две години остава встрани от приоритетите на законодателната дейност на Народното събрание. Пренебрежението към проблемите на единствената професия, определена от Конституцията да защитава правата и интересите на гражданите, негативният образ на адвокатите пред обществото и пасивната, и непрозрачна дейност на ръководните органи на адвокатурата са мотивът учредителите да посветят своите усилия да променят не само своята професия, но и съдебната система в България. Учредителите на ИКАР са убедени, че без добре работеща адвокатура няма работеща съдебна система. 

Първите действия на ИКАР ще бъдат да се обобщят най-важните проблеми на българската адвокатура и да се предприемат действия за незабавно приемане на ЗИД, след прецизиране на някои от предложените текстове. През февруари 2017 г. предстоят избори за висши органи на адвокатурата и ИКАР ще насърчава и подкрепя личности с високи нравствени качества и добродетели, с добри управленски умения, вместо хора, търсещи единствено влияние и пост.

В близко бъдеще ИКАР ще работи да се приеме изцяло нов Закон за адвокатурата. ИКАР ще бъде иноватор на идеи за развитие на българската адвокатура и убеден привърженик на съдебната реформа. Не на последно място, ИКАР ще прави всичко необходимо, за да се постигне положителна промяна на отношението на обществеността към българските адвокати.