Огнян Минчев: Акциите на Москва, Пекин и Хавана към Италия са показност и пропаганда

Изданието Европа-2 вече е изтощено като концепция, нуждае се от преструктуриране

Огнян Минчев

Огнян Минчев

Промяната в света няма нужда от доказване. Реалностите наложиха определен модел на управление на всички общества и правителства, дори тези, които не бяха взели крайни мерки на ограничения, като премиерите на Великобритания и Нидерландия Борис Джонсън и Марк Рюте. Много скоро те направиха обратен завой и въведоха мерките на ограничаване на контактите между хората, както в останалите страни. Така политологът Огнян Минчев коментира кризисната ситуация, създавала се в следствие на пандемията от коронавирус за БНТ. 

То смята, че е преждевременно да се поставят под въпрос  политическите системи, каквито съществуваха до навечерието на пандемията. И посочи, че наложените ограничителни мерки  не са насочени срещу правата и свободите на хората. Друг е въпросът какво ще се случи след  края на пандемията.

На въпрос на водещата как би тълкувал твърденията на италиански политици, че ЕС не е бил солидарен с трагедията в Италия и не е изключено да умре след кризата, Огнян Минчев обясни, че ЕС е реалност, която е изградена от институции и норми на управление. Задвижването на неговата машината е доста тромаво и това е недостатък. Той подчерта обаче, че акциите на Москва, Пекин или Хавана и твърденията, че те са дали нещо повече, отколкото са предоставили страни като Германия, Франция и САЩ, имат  силно показен и пропаганден характер, за разлика от тези на другите страни, където имаме рутинни процедури за помощ, макар и малко закъснели. Вторият въпрос е – дали ЕС, в контекста на икономическите мерки, ще се окаже достатъчно ефективна структура за справяне с кризата след коронавируса и помощта, която ще получат държавите в еврозоната и тези, които са извън нея. За пример той даде България и Гърция, като посочи, че страната ни ще получи финансова подкрепа от ЕС в размер на 8 млн. евро, а съизмерима Гърция ще получи 5 млрд. евро заради кризата.

Според Минчев важен е въпросът дали ЕС в сегашния си формат ще се окаже достатъчно жизнен,  за да оцелее без съществени реформи. 

Той нямаше да оцелее и преди пандемията, защото ЕС преживява вече няколко сътресения – финансовите кризи в Гърция и Испания, институционалната криза на еврото, миграционната вълна, когато съюзът се оказа беззащитен да спре подобна акции за инфилтриране на огромни групи мигранти. Всичко това на практика води до извода, че  изданието Европа-2 вече е изтощено като концепция  и има нужда от сериозна реформа. То има потребност от една реформистка вълна, преструктуриране на ЕС в модел Европа-3. Това ще бъде формат, който ще трябва да пресъздаде ЕС като силна институционална структура, способна да гарантира сигурността, като ефективно функциониращ  икономически модел, създаващ една по-широка рамка на ценностите, посочи Огнян Минчев.