Осветиха повече от 30 агенти на ДС - кредитни милионери на банка "Хеброс"

Това показва актуална проверка на Комисията по досиетата

Общо 31 лица, сътрудници на тоталитарните комунистически служби, са установени от Комисията по досиетата сред кредитни длъжници към банка „Хеброс“, пише desebg.com.
Това стана ясно днес, след като независимият държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, огласи проверката на кредитните милионери с досиета от 90-те години в банка „Хеброс“.

Комисията има законова задължение да провери за принадлежност към тоталитарните служби лицата, посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина на БНБ от Закона за информация относно необслужвани кредити до ноември 1997 г.

Комисията е огласила имената и данните на 19 агенти, а останалите 12 са починали и в този случай по закона за досиетата данните за тях не са публични (решение №2-2005 от 29 ноември 2021 г.).

Разкритите сътрудници са:

Александър Стоянов Стоянов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник и управител – "ЮЛИМЕКС" ООД, гр. София;
Андон Симеонов Милев, лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник ЕТ „АНДОН МИЛЕВ“, гр. Благоевград;
Антон Аладаров Фажев, управител на фирма-длъжник „АСТЕКС“ ООД, гр. Варна;
Богдан Златев Златев, лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник ЕТ „БОМЕКС 33“, гр. Бургас;
Борис Иванов Калибацев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ ЕАД, гр. Пловдив;
Васил Иванов Хаджиев, лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник, ЕТ „ИВЕТА 62“, гр. Благоевград /ЕТ „ИВ А 62“ – по бюлетина/;
Живко Кирилов Сучев, управител на фирма-длъжник „ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ ЕООД, гр. Благоевград /„ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ АД – по бюлетина/, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ ЕАД, гр. Благоевград /„ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ АД – по бюлетина/;
Иван Борисов Адамичин, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ФРУКТО“ ЕАД, гр. Сливен;
Иван Борисов Христов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма-длъжник „ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“ ООД, гр. София /„ИЗТ.ЕВРОП.ПР.КОМПАНИЯ“ АД – по бюлетина/;
Иван Григоров Питеков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ХАРМАНЛИ БТ“ АД, гр. Харманли;
Илия Иванов Деевски, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „СТОМАНА“ АД, гр. Перник /„ Ф СТОМАНА ПЕРНИК“ – по бюлетина/;
Костадин Русев Русев, управител на фирма-длъжник „ВИТ“ ЕООД, гр. Плевен /“ВИТ ЕАД – по бюлетина/, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ВИТ“ ЕАД, гр. Плевен;
Мирослав Ангелов Панталеев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ПУЛПУДЕВА“ ЕАД, гр. Пловдив /„ПУЛПУДЕВА“ АД – по бюлетина/;
Петко Василев Милов, управител на фирма-длъжник „ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ ЕООД, гр. Пловдив /„ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ ЕАД – по бюлетина/, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ ЕАД, гр. Пловдив;
Петко Методиев Симеонов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник и управител на „ЮЛИМЕКС“ ООД, гр. София;
Симонета Божинова Бонева, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „ХАРМАНЛИ БТ“ АД, гр. Харманли;
Стоян Георгиев Илиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник „СТОМАНА“ АД, гр. Перник /„Ф СТОМАНА ПЕРНИК“ – по бюлетина/;
Тенчо Христозов Тенев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“ ООД, гр. София /„ИЗТ.ЕВРОП.ПР.КОМПАНИЯ“ АД – по бюлетина/, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник „ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“ АД /„ИЗТ.ЕВРОП.ПР.КОМПАНИЯ ” АД – по бюлетина/;
Тони Колев Джунилов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“ ООД, гр. София /„ИЗТ.ЕВРОП.ПР.КОМПАНИЯ“ АД – по бюлетина/, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник „ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“ АД /„ИЗТ.ЕВРОП.ПР.КОМПАНИЯ ” АД – по бюлетина/.
Хеброс Банк е създадена през 1993 г. чрез сливането на девет държавни банки. През 2000 г. тя е продадена на Regent Pacific Group (“Риджънт Пасифик Груп”).

Към 2004 г. има активи в размер на 291 млн. евро и пазарен дял от 2.9%. По това време тя е десетата по големина финансова институция на българския банков пазар.

През 2007 г. Хеброс Банк се влива (заедно с HVB Bank Biochim) в Булбанк, като името на новата обединена финансова институция е УниКредит Булбанк.