КЕВР отложи поскъпването на газа за след изборите

Комисията за енергийно и водно регулиране няма да заседава днес, за да вземе окончателно решение за цената на природния газ, която трябваше да влезе в сила от 1 април. Причината за това е, че преди няколко дни Министерството на енергетиката обяви, че започва проверка на държавния газов доставчик "Булгаргаз", а снощи, 31 март, обяви, че я удължава, като не посочи срок за това.

Като мотив за нея бе посочено, че от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране е констатирана положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ. Вследствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за месец април 2021 г. в качеството му на обществен доставчик е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход. Бе обявено, че в обхвата на проверката влизат и реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за април тази година.

При това положение няма как комисията да вземе решение. То може да се бъде прието, когато приключи проверката и в резултат на нея "Булгаргаз" внесе актуално предложение за цена, обясниха пред "Дневник" от регулатора.