Парламентът ратифицира газовата връзка с Гърция

Тя е част от алтернативно трасе и източници за доставка на газ

Парламентът прие на първо и второ четене законопроекта за ратифициране на Междуправителственото споразумение между България и Гърция за газовата връзка между двете страни, което урежда финансовите, данъчните и правните параметри относно изграждането на газопровода.

Газопроводът е с обща дължина приблизително 182 км, от които 151 км на българска територия.

Реализацията на проектa ще отвори допълнително трасе към Южния газов коридор между пазарите на Югоизточна Европа и Централна източна Европа и по този начин ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на газ.