Министерски съвет призна – отбраната ни се е провалила в изпълнение на програма 2020 и премахването на зависимостта от Русия

Министерски съвет прие Решение №765, от 4   ноември   2021 година, с което одобрява Оценка на изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на на Р България 2020. Документът е подписан от служебния премиер Стефан Янев и е качен на сайта на МС. Той е в изпълнение на решение на 46-ото Народно събрание от 
20 август 2021 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към служебния министър на отбраната Георги Панайотов.
Извън безбройните общи приказки и постановки, характерни за подобни доклади, в настоящия, състоящ се от 52 страници има 4 важни за националната ни сигурност и геополитическа ориентация пасажа.

Директно се посочва: „Поставената в Програма 2020 цел да бъде премахната зависимостта на отбранителните ни способности от страни, извън НАТО и ЕС не беше изпълнена. В текста на Програма 2020 референциите към тази цел са две. Сключени бяха нови споразумения и договори за ремонт и поддръжка на старите съветски самолети, съответно с Руската федерация за МиГ-29 (2016 г. и 2018 г.) и с Беларус за СУ-25 (2018 г.).“ Оправданието е, че „… до осигуряването и въвеждането на въоръжение на новите самолети F-16 е наложително да бъдат използвани наличните, за да не бъде допуснат дефицит от критично важни способности“.

Служебното правителство признава в прав текст, че Черно море се превръща в руско море, а това е риск за района: „Продължи тенденцията за устойчиво усложняване на глобалната среда за сигурност, която става все по-динамична, комплексна и трудно предсказуема. Все по-често глобални и регионални сили, както и недържавни субекти прибягваха до хибридни инструменти за постигане на набелязаните цели. Продължи негативната тенденция към трайна промяна в стратегическия военен баланс на силите в Черно море в полза на Руската федерация, което създава рискове за сигурността на държавите в региона, включително и за Република България. В тази връзка като приоритетни бяха определени колективната отбрана и системата за ранно предупреждение и оповестяване, като изпълнението на Програма 2020 съдейства за тяхното реализиране“.

Към руските зависимости за отбраната ни е отчетен и фактът, че заради нарушените договори и забавените ремонти на изтребителите МиГ-29,  на стойност близо 81.5 млн. лв. без ДДС със срок, МО е предявило към руската компания искане за изплащане на неустойки.

„Финансовите ограничения, големият брой вакантни длъжности и остарялото въоръжение и техника остават сред основните причини, възпрепятстващи изпълнението на приетите от държавата Цели за способности на НАТО в пълен обем. Особено сериозно е изоставането по отношение на приоритетното изграждане на тежка механизирана бригада в Сухопътните войски, съгласно критериите на НАТО.
Голяма част от въоръжението и бойната техника е морално и физически остаряла, технически неизправна, с изтекъл или изтичащ ресурс на експлоатация. Това влияе негативно върху подготовката и изпълнението на пълния спектър от мисии и задачи и възпрепятства постигането на оперативна съвместимост. Зависимостта на Република България от Руската федерация за ремонт и поддръжка на останалата на въоръжение съветска техника все още не е преодоляна и това е сериозен проблем за националната сигурност“, се изтъква още в доклада.

Реално критиките за провал са отправени към времето на военния министър Красимир Каракачанов и предишното правителство на Борисов. Но тепърва обществото предстои да се убеди, доколко кабинетът на Янев и Радев, демонстриращ русофилски и путинофилски нагласи ще успее да промени ситуацията във въоръжените сили, за да бъде България верен и предвидим съюзник на НАТО и ЕС.