Почина именитият детски онкохематолог проф. Драган Бобев

След продължително боледуване днес почина известният педиатър онкохематолог проф. Драган Бобев, съобщиха от семейството му.

Проф. Бобев създава българската школа в модерния подход към детските злокачествени заболявания и в следващите повече от 40 години неуморно продължава да я усъвършенства, възприемайки бързо и последователно всички нови световни завоевания в системното лечение на левкемиите според американски и западноевропейски клинични протоколи. Това извисява нашата детска онкология до европейско равнище и осигурява на болните български деца немислими дотогава лечение и преживяемост, които не се различават от тези в развитите държави в Европа и Америка. Най-ярко постижение в тази област е въвеждането през 1997 г. от неговия екип, за първи път у нас, на костномозъчните трансплантации като терапевтичен метод при високорискови групи пациенти с онкологични заболявания, който в следващите години се развива и усъвършенства.

От 1990 г. е  Национален консултант по педиатрия и детска онкохематология, а от 2006 г.  е  Национален консултант по детска онкохематология и трансплантология.

От 1996 г. е ръководител  на Програма за трансплантация на костен мозък. Главен редактор на учебник по Педиатрия. Съавтор и редактор на редица учебни помагала, предназначени за студенти и специализанти.

Главен редактор на сп. „Педиатрия” от 1990 г. досега. Участва в множество международни конгреси и симпозиуми.