Байдън вкарва Русия във финансов колапс

Единственият шанс за Путин е да иска мир, в противен случай Русия ще се разпадне финансово до месеци

След финансвата примка, режимът ще диша все по-трудно  Русия, Байдън, Путин, финансови санкции, инвестиции, разпад на Русия, Кремъл

След финансвата примка, режимът ще диша все по-трудно Русия, Байдън, Путин, финансови санкции, инвестиции, разпад на Русия, Кремъл

Биляна Димитрова

Факторът валутен и национален риск стана реалност. Руската федерация ще получи рестрикция за акумулиране на чуждестранна валута, за да обслужва задълженията си, както до сега бе възможно - потенциални емитенти получаваха възможност за набиране на така необходимия им капитал чрез акумулиране на парични ресурси с неясен произход, което на свой ред  доведе до спекулация с доверието на легални инвеститори и пряко емитиране на ценни книжа. Руските банки и финансови дружества, кредитори инвеститори вече са 

изправени пред сериозните обструкции, 

произтичащи от политиката на валутния междубанков пазар. Като част от по-широкия си преглед на руската политика, администрацията на Байдън разгледа ролята на снкциите в отговор на злонамереното поведение на Кремъл. Това поведение включва хакерството на Solar Winds, щедрости предлагани от руското военно разузнаване за убийството на американските войници в Авганистан, намеса в американските избори, засилено насилие и разполагане на военен контингент  по границите на Украйна, нарушение на човешките права в Сирия, партньорство в репресиите на Лукашенко в Беларус, износ на нестабилност чрез предоставяне на съседни на държавата наемници, омаловажаване на наказтелните санкции от ООН срещу Северна Корея и  Северен поток 2, незаконното затваряне на Керченския пролив за транзитно преминаване на кораби, което е в сериозно нарушение на  международното морско право, използването на химически и биологични оръжия, транснационална корупция за въздействие върху чужди правителства, външна подкрепа за подкопаване на демокрацията, действия на наемническата група на „Вагнер“, преследване на дисиденти и журналисти, подкопаване сигурността в страни и региони важни за националната сигурност на щатите, опити свързани с мними транзакции или сделки заобикалящи санкциите на САЩ, включително чрез използване на цифрови валути или активи, незаконен трафик на рускоезични емигранти,  нарушаване на утвърдените принципи на международното право и много други закононарушения, които са в ущърб на един прецизно работещ цивилизован свят. 
Новата изпълнителна заповед от 15.04.2021г, пряко подписана от президента Байдън за санкциите срещу Русия ще възстанови реда в междутърговското сътрудничество, законното договаряне при износ на валута, както и надлежното обезпечаване на банковото регулиране при насрещна търговия и налагане на вето. Обхвата от мерки залегнали в съдържанието на тази структуро-определяща  заповед ще очертае не само ключово важни сектори на обществото, но и ще даде по-голяма яснота в геостратегическата политиката на САЩ. Тези базисни конструкти, върху които се опира политиката за сигурност могат да включат следните опции:
По-рязкото въвеждане на 

индивидуални санкции спрямо общественоопасни лица и корумпирани  високопоставени служители, особено лица 

близки до Путин, в т.ч. олигарси, неформални агенти е само част от стратегията, която се насочва срещу безчисленото  богатство на най-голямата клептокрация в света. Въвеждането на по-широки икономически санкции, които безпорно ще навредят на руската икономика са само средството за ограничаване на нейното емитиране на дълговете. Със засилването на външния икономически натиск, ще се засили и икономическата стагнация на Русия, като съществено и най-главното при нея е, че нейната потенциална изостаналост се дължи главно на собствената й слабост и традиционна корупция. Въпреки че засилените и целенасочени индивидуални санкции могат да бъдат оригинерният инструмент за контрол от САЩ, секторните санкции също стават  не по-маловажна част от инструментариума на стратегията, особено в частта за онези области от руската икономика, които пряко засягат интересите на Путин. 

Осветяването на тъмните ъгли на финансовата система

 намалява пространството, в което руският президент и близки нему автократи могат да работят.  Лишава ги от ключовите лостове на властта (лесно и анонимно използване на глобалната финансова система например), които те изискват, за да продължат да подчиняват своите хора и да създават хаос по целия свят. Заповедтта на Байдън, като основен инструмент за гарантиране на правовия ред цели не само укрепване на вътрешната си национална сигурност, но и включва стъпки като  настоява за по-голяма корпоративна прозрачност, прекратяване на корпоративната анонимност, идентифициране на действителните собственици на сделки с недвижими имоти от висок клас и други средства за пране на пари. Администрацията на Байдън ще трябва да попълни списъка с потенциални ескалационни икономически санкции: допълнителни ограничения във финансовия сектор – пълно блокиране на руското емитиране на държавен дълг, санкции в енергийния сектор, насочени към достъпа на Газпром до западните капиталови пазари. Министерство на финансите, търговията и държавните служби на Съединените щати  имат за задача да разширят настоящия списък с потенциални цели. Целта на тези санкции ще смени игралните полета в полза на международния финасов ред и ще подложи руският маргинален контингент на отговорност, ще даде гаранции за финансова прозрачност в рамките на глобалния и регионален дебат  за  бъдещите финансови измерения. 
Прилагането на санкции и други инструменти за икономически рестрикции върху държави нарушители на международния правов ред  е обект на спорове и дебати,  което е и част от играта, като те могат да се прилагат пряко или изобщо да се отхвърлят. Те също могат да бъдат използвани в услуга на съмнителни или стабилни политически цели. Но един принцип си струва да се отбележи: 

агресивните автокрации в света не трябва да могат да се радват на плодовете на икономическите и финансови системи на демокрациите,

 като същевременно пренебрегват правилата и нормите, които създават такова богатство и ликвидност на първо място. В момента пред Русия няма изход от финансовия колапс, в който се натика сама. Когато започнеш война, трябва да си готов и да я загубиш.